ZalogujZarejestruj

Pola wielokątów

Pola wielokątów
Karta pracy jest materiałem pomocniczym do scenariusza o obliczaniu pól powierzchni wielokątów, zawiera szereg ćwiczeń do wykonania na zajęciach.
  Liczba wyświetleń: 13483
  Liczba pobrań: 1231
  Dodano: 2010-11-15
IMP_86371 (53168)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

11.2
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych
11.3
Obliczenia w geometrii
Uczeń stosuje jednostki pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń)
10.9
Figury płaskie
Uczeń oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów
10.10
Figury płaskie
Uczeń zamienia jednostki pola
11.2
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi wymiarami, na przykład pole trójkąta o boku 1 km i wysokości 1 mm
11.3
Obliczenia w geometrii
Uczeń stosuje jednostki pola mm2 cm2 dm2 m2 km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń)
23.2
Wielokąty
Uczeń stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, a także do wyznaczania długości odcinków o poziomie trudności nie większym niż w przykładach:

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Janina Morska