ZalogujZarejestruj

Przyczyny skażeń chemicznych

Przyczyny skażeń chemicznych

Dzięki publikacji uczeń będzie miał szybki dostęp do wiedzy z przysposobienia obronnego, zarówno z zakresu obronności narodu, jak i pierwszej pomocy oraz orientacji w terenie.

  Liczba wyświetleń: 4950
  Liczba pobrań: 66
  Dodano: 2010-11-15
IMP_77956 (51188)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

4.3
Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
Uczeń wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi
4.1
Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu
Uczeń wymienia zagrożenia czasu pokoju i wyjaśnia, na czym polegają
4.3
Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu
Uczeń wymienia i charakteryzuje źródła zagrożeń w najbliższym otoczeniu szkoły oraz domu
4.4
Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu
Uczeń przedstawia zasady działania w przypadku zagrożeń czasu pokoju (np. awarii, katastrofy komunikacyjnej, budowlanej), podczas przebywania w domu, szkole, miejscu rekreacji i na trasie komunikacyjnej
2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Anna Chmielewska