ZalogujZarejestruj

Miareczkowanie kwasowo-zasadowe

Miareczkowanie kwasowo-zasadowe

Lekcja omawiająca zagadnienia dotyczące miareczkowania kwasowo-zasadowego.

  Liczba wyświetleń: 5513
  Liczba pobrań: 84
  Dodano: 2010-11-15
IMP_75427 (48956)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.1.1
Zakres rozszerzony
Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna
Uczeń stosuje pojęcie mola (w oparciu o liczbę Avogadra)
II.5.2
Zakres rozszerzony
Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych
Uczeń wykonuje obliczenia związane z przygotowaniem, rozcieńczaniem i zatężaniem roztworów z zastosowaniem pojęć stężenie procentowe i molowe
II.5.3
Zakres rozszerzony
Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych
Uczeń planuje doświadczenie pozwalające otrzymać roztwór o zadanym stężeniu procentowym i molowym
II.5.9
Zakres rozszerzony
Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych
Uczeń podaje przykłady wskaźników pH (fenoloftaleina, oranż metylowy, wskaźnik uniwersalny) i omawia ich zastosowanie; bada odczyn roztworu

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Małgorzata Czaja