ZalogujZarejestruj

Ekspansja kolonialna państw europejskich w XIX w.

Ekspansja kolonialna państw europejskich w XIX w.

Scenariusz lekcji historii poświęcony ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX w.

  Liczba wyświetleń: 8972
  Liczba pobrań: 1219
  Dodano: 2010-11-15
IMP_74228 (47983)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.IV.6.1
Zakres rozszerzony
Wiek XIX
Europa i świat w XIX w
Uczeń charakteryzuje kierunki przemian społecznych i politycznych w państwach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych i w Japonii
II.IV.6.3
Zakres rozszerzony
Wiek XIX
Europa i świat w XIX w
Uczeń opisuje zasięg i ekspansję kolonialną Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych
II.IV.6.4
Zakres rozszerzony
Wiek XIX
Europa i świat w XIX w
Uczeń analizuje polityczne, gospodarcze i społeczne przyczyny oraz następstwa podbojów kolonialnych państw europejskich w Azji i Afryce

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Jan Wendt