ZalogujZarejestruj

Dzielenie liczb wymiernych

Dzielenie liczb wymiernych
Ekran interaktywny przedstawia sposób dzielenia liczb wymiernych w postaci ułamków.
  Liczba wyświetleń: 3371
  Liczba pobrań: 34
  Dodano: 2010-11-15
IMP_73578 (47531)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.2
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń (także z wykorzystaniem kalkulatora)
1.3
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne (także okresowe), zamienia ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe
1.4
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb
1.5
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne
1.6
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych
1.7
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.)
2.1
Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie)
Uczeń interpretuje liczby wymierne na osi liczbowej. Oblicza odległość między dwiema liczbami na osi liczbowej
2.2
Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie)
Uczeń wskazuje na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek typu: x ≥ 3, x < 5
2.3
Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie)
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne
2.4
Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie)
Uczeń oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne
2.14
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozpoznaje wielokrotności danej liczby, kwadraty, sześciany, liczby pierwsze, liczby złożone
4.2
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek zwykły
4.2
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Uczeń przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek zwykły
5.9
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych o stopniu trudności nie większym niż w przykładzie: -1/2 / 0,25 + 5,25 / 0,05 – 7,5 (2,5 * 11/3) + 1,25
5.9
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych o stopniu trudności nie większym niż w przykładzie: -1/2 / 0,25 + 5,25 / 0,05 – 7,5 (2,5 * 11/3) + 1,25
5.9
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych o stopniu trudności nie większym niż w przykładzie: -1/2 / 0,25 + 5,25 / 0,05 – 7,5 (2,5 * 11/3) + 1,25
14.5
Zadania tekstowe
Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody
16.2
Pierwiastki
Uczeń szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki
24.1
Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie
Uczeń zaznacza na osi liczbowej zbiory liczb spełniających warunek taki jak lub taki jak x≥ 1,5 lub taki jak x < -4/7
24.4
Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie
Uczeń znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne) oraz znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dany jest jeden koniec i środek

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Wiktor Bartol