ZalogujZarejestruj

Skrypt dla nauczyciela – matematyka, fizyka, chemia

Skrypt dla nauczyciela – matematyka, fizyka, chemia

Skrypt przeznaczony jest dla nauczycieli, realizujących innowacyjny holistyczny program nauczania matematyki, fizyki, chemii. Zawiera streszczenia 30 wykładów nagranych przez pracowników Politechniki Warszawskiej, umieszczonych na portalu internetowym, które powiązano tematycznie z odpowiednimi jednostkami lekcyjnymi, umożliwiając nauczycielom poszerzenie wiedzy na prezentowany temat.

  Liczba wyświetleń: 9967
  Liczba pobrań: 130
  Dodano: 2016-12-12
E006 (112554)

Zasoby z zestawu

Szukając Einsteina - Instrukcja stosowania produktu finalnego
6709
2016-12-12
Szukając Einsteina - Instrukcja stosowania produktu finalnego
Instrukcja stosowania produktu finalnego zawiera zwięzły opis wszystkich utworów powstałych w projekcie. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z zasobów, materiałów dydaktycznych wypracowanych w projekcie &...
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia, Fizyka, Matematyka
Innowacyjny program nauczania matematyki, chemii i fizyki
8262
2016-12-12
Innowacyjny program nauczania matematyki, chemii i fizyki
Innowacyjny program nauczania matematyki, fizyki i chemii, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym umożliwi wykorzystanie obowiązującej podstawy programowej do prowadzenia zajęć w ujęciu holistyczny, pozwalaj...
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia, Fizyka, Matematyka
Szukając Einsteina - portal internetowy
9130
2016-12-12
Szukając Einsteina - portal internetowy
W ramach projektu „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” zbudowano Portal internetowy wspierający innowacyjny holistyczny program nauczania matematyki, fizyki, chemii, na którym zamieszczono wszystkie materiały ed...
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia, Fizyka, Matematyka
Zeszyt ćwiczeń dla ucznia - Szukając Einsteina
10471
2016-12-12
Zeszyt ćwiczeń dla ucznia - Szukając Einsteina
Elementem obudowy innowacyjnego holistycznego programu nauczania jest  „Zeszyt ćwiczeń dla ucznia”, zawierający przykładowe zadania, doświadczenia i problemy związane z omawianym tematem. Każde ćwiczenie zawiera rozwiązanie oraz opis post...
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia, Fizyka, Matematyka
Wykłady tematyczne z matematyki
12168
2016-12-12
Wykłady tematyczne z matematyki
W ramach projektu „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” nagrano 30 wykładów prowadzonych przez pracowników Politechniki Warszawskiej, umieszczonych na portalu internetowym, które powiązano tematyczn...
Szkoły ponadgimnazjalne
Matematyka
Wykłady tematyczne z fizyki
10003
2016-12-12
Wykłady tematyczne z fizyki
W ramach projektu „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” nagrano 30 wykładów prowadzonych przez pracowników Politechniki Warszawskiej, umieszczonych na portalu internetowym, które powiązano tematyczn...
Szkoły ponadgimnazjalne
Fizyka
Skrypt „Metodyka realizacji innowacyjnego programu dydaktycznego w szkołach ponadgimnazjalnych”
7071
2016-12-12
Skrypt „Metodyka realizacji innowacyjnego programu dydaktycznego w szkołach ponadgimnazjalnych”
Skrypt „Metodyka realizacji innowacyjnego programu dydaktycznego w szkołach ponadgimnazjalnych”, zawiera min. metodologię korzystania z zasobów przygotowanych w ramach projektu wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć dydaktycznych. Skr...
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia, Fizyka, Matematyka
Program szkolenia nauczycieli z zakresu wdrożenia produktu finalnego, z uwzględnieniem metodyki realizacji innowacyjnego programu nauczania
8122
2016-12-12
Program szkolenia nauczycieli z zakresu wdrożenia produktu finalnego, z uwzględnieniem metodyki realizacji innowacyjnego programu nauczania
W ramach projektu „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” opracowano innowacyjny holistyczny program nauczania matematyki, fizyki, chemii. Wdrożenie innowacji wymaga niewielkiego nakładu czasu w pierwszym okresie wdrażani...
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia, Fizyka, Matematyka
Wykłady tematyczne z chemii
10735
2016-12-12
Wykłady tematyczne z chemii
W ramach projektu „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” nagrano 30 wykładów prowadzonych przez pracowników Politechniki Warszawskiej, umieszczonych na portalu internetowym, które powiązano tematyczn...
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu :
  • IP2-ORE
  • Kuratorium Oświaty w Warszawie
  • Autor :
  • fizyka (Irena Gronowska, Teodor Buchner, Krystyna Wosińska, Mirosław Karpierz, Maciej Sypek, Michał Marzantowicz, Paweł Zobierowski, Jan Pluta, Mariusz Zdrojek, Piotr Lesiak)
  • matematyka (Krzysztof Bryś, Paweł Naroski, Jarosław Grytczuk, Tadeusz Rzeżuchowski, Barbara Roszkowska – Lech, Mariusz Zając, Konstanty Junosza – Szaniawski, Andrzej Fryszkowski, Krzysztof Chełmiński, Agnieszka Badeńska)
  • chemia (Mikołaj Szafran, Z. Dolecki, Mariusz Tryznowski, Łukasz Górski, Krzysztof Jan Krawczyk, Władysław Wieczorek, Piotr Winiarek, Michał Fedoryński, Aneta Pobudkowska – Mirecka, Joanna Główczyk)
  • Licencja Creative Commons