ZalogujZarejestruj

“Pflanzenwelt”

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

“Pflanzenwelt”

Nagranie audio dotyczące świata roślin. Materiał na lekcję języka niemieckiego.

  Liczba wyświetleń: 7031
  Liczba pobrań: 43
  Dodano: 2015-06-30
MB0901_NIE04_03 (111558)

Zasoby z zestawu

Pflanzen
5782
2015-06-30
Pflanzen
Słowniczek obrazkowy przedstawiający różne rodzaje roślin. Materiał przeznaczony na lekcję języka niemieckiego.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Pflanzen
5959
2015-06-30
Pflanzen
Scenariusz lekcji na temat roślin. Materiał na lekcję języka niemieckiego. 
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

7
Uczeń potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych
9
Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych)
11
Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno- -komunikacyjnych