ZalogujZarejestruj

List motywacyjny

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

List motywacyjny

Karta pracy – szablon listu motywacyjnego do uzupełnienia przez uczniów.

  Liczba wyświetleń: 9662
  Liczba pobrań: 689
  Dodano: 2015-05-12
ESP3052_04 (110664)

Zasoby z zestawu

Słup ogłoszeniowy
9313
2015-05-12
Słup ogłoszeniowy
Karta pracy w pięciu wersjach o tym samym poziomie trudności, przeznaczona do pracy w grupach. Zadaniem każdego zespołu jest uważne odczytanie ogłoszenia zamieszczonego na karcie oraz wypisanie pożądanych cech kandydata.
Gimnazjum
Godzina wychowawcza, Język polski
Znajdź mocne strony
10057
2015-05-12
Znajdź mocne strony
Ćwiczenie interaktywne utrwalające wiadomości związane ze zdolnością do indentyfikowania zalet przydatnych różnym profesjom.
Gimnazjum
Godzina wychowawcza, Język polski
W odpowiedzi na ogłoszenie, czyli redagujemy list motywacyjny
9936
2015-05-12
W odpowiedzi na ogłoszenie, czyli redagujemy list motywacyjny
Scenariusz zajęć, które poruszają temat znaczenia świadomości swoich mocnych i słabych stron, a także potrzeby samorozwoju. Uczniowie identyfikują swoje wady i zalet, a także poznają główne elementy i zasady redagowania listu motywacyjnego o...
Gimnazjum
Godzina wychowawcza, Język polski

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie
I.2.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji
Uczeń samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych
II.4.3
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość
INNE
Inne
2.3
Kształcenie językowe
Komunikacja językowa i kultura języka
5.1.9
Kształcenie literackie i kulturowe VII-VIII
Czytanie utworów literackich
Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji
8.1
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji
8.2
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji
8.3
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
8.6
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy
8.7
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija nawyki systematycznego uczenia się
8.8
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii