ZalogujZarejestruj

Jak Jan III Sobieski radził sobie z czasem?

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Jak Jan III Sobieski radził sobie z czasem?

Karta pracy powiązana z nagraniem, wspomagająca analizę słuchowiska i umożliwiająca zrozumienie uczniom relacji człowieka wobec czasu oraz wagi dobrej organizacji własnego działania.

  Liczba wyświetleń: 11660
  Liczba pobrań: 337
  Dodano: 2015-02-19
ESP2141_04 (110467)

Zasoby z zestawu

Bez zwłoki
13164
2015-02-19
Bez zwłoki
Słuchowisko stylizowane na wypowiedź postaci historycznej, dotyczące zagadnienia zarządzania własnym czasem. Czyta Krzysztof Kulesza.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo, Język polski, Przyroda
Ja i czas (część I)
14675
2015-02-19
Ja i czas (część I)
Scenariusz zajęć poświęconych problematyce zarządzania sobą w czasie oraz rozważaniom na temat specyfiki czasu. Uczniowie uświadamiają sobie wartość czasu jako szczególnego dobra, a także znaczenie rozważnego planowania swoich zajęć. Poznają powied...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo, Język polski, Przyroda
Być w dobrych stosunkach z Czasem…
16872
2015-02-19
Być w dobrych stosunkach z Czasem…
Karta pracy zawierająca fragment „Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla oraz zadania pozwalające na rozwijanie umiejętności efektywnej pracy z tekstem i refleksję na temat istoty czasu.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo, Język polski, Przyroda

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.6
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych
I.1.7
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)
1.5
Ja i moje otoczenie
Uczeń uzasadnia potrzebę planowania zajęć w ciągu dnia i tygodnia; prawidłowo planuje i realizuje swój rozkład zajęć w ciągu dnia
21.2
Rzeczpospolita w XVII w.
Uczeń sytuuje w czasie i opisuje wyprawę wiedeńską Jana III Sobieskiego, używając pojęć: oblężenie, odsiecz, sułtan, husaria
1.2.2
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio
1.2.5
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych
2.2.5
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach
3.1.4
Tworzenie wypowiedzi
Elementy retoryki
Uczeń dokonuje selekcji informacji
4.7
Samokształcenie
Uczeń rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji
4.7
Samokształcenie
Uczeń rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji
4.7
(klasa IV) Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o:
bohaterach wojen XVII wieku – przeorze Augustynie Kordeckim, hetmanie Stefanie Czarnieckim i królu Janie III Sobieskim
5.10
Ja i moje otoczenie
Uczeń opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się)