ZalogujZarejestruj

Budowle do analizy

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Budowle do analizy

Zestawy ilustracji ukazujących budowle do analizy (1 zestaw zawiera 3 ilustracje: widok budowli, plan i widok wnętrza lub przekrój). 

  Liczba wyświetleń: 7706
  Liczba pobrań: 256
  Dodano: 2014-02-11
SMM07403 (110342)

Zasoby z zestawu

Porównanie dzieł rzeźbiarskich
6195
2014-02-11
Porównanie dzieł rzeźbiarskich
Film ukazujący charakterystykę̨ porównawczą dwóch dzieł rzeźbiarskich z różnych okresów. 
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia sztuki
Język sztuki - jak mówić o rzeźbie i architekturze?
7767
2014-02-11
Język sztuki - jak mówić o rzeźbie i architekturze?
Scenariusz lekcji dotyczącej zasad opisu i analizy porównawczej dzieł, z uwzględnieniem ich cech formalnych (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura; w malarstwie...
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia sztuki

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.1
Analiza i interpretacja tekstów i wytworów kultury
Uczeń dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień), a także potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują na jego klasyfikację stylową

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons