ZalogujZarejestruj

Życie codzienne - faktura

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Życie codzienne - faktura

Zestaw ilustracji z przykładami materiałów i produktów z życia codziennego o różnym wykończeniu powierzchni.

  Liczba wyświetleń: 14588
  Liczba pobrań: 632
  Dodano: 2014-02-11
SMM02102 (110335)

Zasoby z zestawu

Faktury - krok po kroku
9747
2014-02-11
Faktury - krok po kroku
Film z instrukcją krok po kroku jak uzyskać fakturę za pomocą prostych narzędzi - przedmiotów codziennego użytku.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Plastyka
Martwa natura z lustrem - kolaż
8148
2014-02-11
Martwa natura z lustrem - kolaż
Omówienie pojęcia faktura i jej znaczenia w dziele sztuki, prezentacja warsztatu artysty malarza i rzeźbiarza. Zestaw zawiera film z przykładami zastosowania różnej faktury w malarstwie (obraz) i rzeźbie (artysta pod...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Plastyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

2.1
Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę
Uczeń podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografika, film) w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki)
2.1
Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych
Uczeń w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury
2.4
Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych
Uczeń projektuje graficzne formy użytkowe (zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje przestrzenne formy dekoracyjne i scenograficzne – indywidualnie i w zespole, umiejętności te wykorzystuje w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych, np. powiązanych z kalendarzem różnego typu świąt
2.6
Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych
Uczeń stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie, elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem wybranych graficznych programów komputerowych)

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons