ZalogujZarejestruj

Konstrukcja przyporowa

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Konstrukcja przyporowa

Film na temat działania konstrukcji przyporowej w budowlach gotyckich.

  Liczba wyświetleń: 6122
  Liczba pobrań: 84
  Dodano: 2014-02-11
SMM06102 (110302)

Zasoby z zestawu

Wielkie katedry gotyku francuskiego
5801
2014-02-11
Wielkie katedry gotyku francuskiego
Scenariusz zajęć, w  trakcie których nauczyciel przeprowadza mini wykład na temat warunków rozwoju sztuki w okresie gotyku. Prezentuje cechy gotyku francuskiego i katedry z tego okresu. Zapoznaje uczniów z takimi pojęciami j...
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia sztuki
Plany budowli
6324
2014-02-11
Plany budowli
Interaktywne narzędzie do przyporządkowania planom budowli gotyckich, miasta, w którym się znajdują. Katedry francuskie w Chartres, Amiens, Paryżu i Reims.
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia sztuki

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.6
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i układy przestrzenne dzieł architektury najbardziej charakterystycznych dla danego stylu i kręgu kulturowego)

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons