ZalogujZarejestruj

Gdzie oni tworzyli?

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Gdzie oni tworzyli?

Interaktywne narzędzie do łączenia artystów z ośrodkami, w których tworzyli.

  Liczba wyświetleń: 5713
  Liczba pobrań: 37
  Dodano: 2014-02-11
SMM06203 (110299)

Zasoby z zestawu

Świat stworzony dłutem
5243
2014-02-11
Świat stworzony dłutem
Scenariusz zajęć poświęconych tematyce rzeźby w architekturze.
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia sztuki
Rzeźba jako dekoracja fasad
5295
2014-02-11
Rzeźba jako dekoracja fasad
Film na temat architektonicznej rzeźby jako dekoracji fasad w różnych okresach.
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia sztuki

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.6
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i układy przestrzenne dzieł architektury najbardziej charakterystycznych dla danego stylu i kręgu kulturowego)

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons