ZalogujZarejestruj

„My, ukryty w mieście krzyk”. Subkultury młodzieżowe

„My, ukryty w mieście krzyk”. Subkultury młodzieżowe

W trakcie zajęć nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciem subkultury  - zespół wzorów, zasad, norm zwyczajowych, przyjętych w grupie społecznej stanowiącej część szerszej zbiorowości odmiennych od norm zwyczajowych przyjętych przez ogół społeczeństwa.

  Liczba wyświetleń: 5745
  Liczba pobrań: 319
  Dodano: 2014-02-11
SMM05601 (110209)

Zasoby z zestawu

Przedstawiciele subkultur
3707
2014-02-11
Przedstawiciele subkultur
Interaktywne narzędzie do odgadywania przedstawicieli subkultur młodzieżowych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o kulturze
Cechy subkultur
7801
2014-02-11
Cechy subkultur
Zestaw ilustracji – fotografie ukazujące cechy różnych subkultur młodzieżowych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o kulturze

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.6
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa, zglobalizowana, subkultura w ich właściwym znaczeniu i używa ich w kontekście interpretowanych dzieł sztuki oraz praktyk kulturowych

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons