ZalogujZarejestruj

Ćwiczenie: dyscypliny sztuki

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Ćwiczenie: dyscypliny sztuki

Interaktywne narzędzie symulacyjne pozwalające na przyporządkowanie ilustracjom dzieł malarstwa, architektury, rzeźby właściwe im dyscypliny sztuki.

  Liczba wyświetleń: 3236
  Liczba pobrań: 64
  Dodano: 2014-02-11
SMM02503 (110138)

Zasoby z zestawu

Schemat: dyscypliny sztuki
3800
2014-02-11
Schemat: dyscypliny sztuki
Schemat ukazujący podział sztuki na różne dyscypliny: architektura, malarstwo, rysunek, grafika, sztuka użytkowa, film, fotografika, media.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Plastyka
Zabawa w grafika – ozdabiam papier do prezentów
3473
2014-02-11
Zabawa w grafika – ozdabiam papier do prezentów
Scenariusz lekcji, na której uczniowie przypominają sobie czym jest sztuka w znaczeniu ogólnym oraz dokonują podziału sztuk plastycznych.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Plastyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki
Uczeń rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury oraz opisuje ich funkcje i cechy charakterystyczne na tle epoki (posługując się podstawowymi terminami i pojęciami właściwymi dla tych dziedzin sztuki)
3
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
3.4
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
Uczeń wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, wskazuje ich twórców
3.5
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
Uczeń rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons