ZalogujZarejestruj

Przygotowanie do pracy metodą projektu – formułowanie celów, planowanie i dokumentowanie działań, prezentowanie wyników

Przygotowanie do pracy metodą projektu – formułowanie celów, planowanie i dokumentowanie działań, prezentowanie wyników

W scenariuszu zajęć warsztatowych omawiany jest temat formułowania projektu, planowania, dokumentowania oraz prezentacji wyników.

  Liczba wyświetleń: 6413
  Liczba pobrań: 115
  Dodano: 2014-02-05
RTS103100 (109985)

Zasoby z zestawu

Planowanie. Dokumentowanie
6888
2014-02-05
Planowanie. Dokumentowanie
Prezentacja poruszająca temat planowania.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie fizyczne
Cele
5161
2014-02-05
Cele
Prezentacja omawiająca czym są cele.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Wychowanie fizyczne

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

4.1
Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista
Uczeń omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
4.2
Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista
Uczeń korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych
4.3
Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista
Uczeń stosuje zasady samoasekuracji
4.4
Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista
Uczeń omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach
4.5
Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista
Uczeń omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem
4.6
Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista
Uczeń dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych
3.1.1
(klasa IV) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie wiedzy:
Uczeń zna regulamin sali gimnastycznej i boiska sportowego
3.1.2
(klasa IV) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie wiedzy:
Uczeń opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku
3.1.3
(klasa IV) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie wiedzy:
Uczeń wymienia osoby, do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
3.2.1
(klasa IV) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie umiejętności:
Uczeń respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych
3.2.1
(klasa IV) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie umiejętności:
Uczeń respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych
3.2.3
(klasa IV) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie umiejętności:
Uczeń posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem
3.2.4
(klasa IV) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie umiejętności:
Uczeń wykonuje elementy samoochrony przy upadku, zeskoku
4.1.4
(klasa IV) Edukacja zdrowotna
W zakresie wiedzy:
Uczeń opisuje zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie zajęć ruchowych
7.1.2
(klasa V-VI) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie wiedzy:
Uczeń omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
7.1.4
(klasa V-VI) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie wiedzy:
Uczeń omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku
7.2.1
(klasa V-VI) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie umiejętności:
Uczeń stosuje zasady asekuracji podczas zajęć ruchowych
7.2.2
(klasa V-VI) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie umiejętności:
Uczeń korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych
8.2.3
(klasa V-VI) Edukacja zdrowotna
W zakresie umiejętności:
Uczeń podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych
8.2.3
(klasa V-VI) Edukacja zdrowotna
W zakresie umiejętności:
Uczeń podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych
11.2.1
(klasa VII-VIII) Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
W zakresie umiejętności:
Uczeń stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons