ZalogujZarejestruj

Interblok. Scenariusze interdyscyplinarnych zajęć blokowych – rozwiązywanie problemów badawczych

Interblok. Scenariusze interdyscyplinarnych zajęć blokowych – rozwiązywanie problemów badawczych

Zawiera scenariusze zajęć blokowych dla uczniów klasy 2 gimnazjum realizowanych w ramach programu INTERBLOK. Scenariusze zawierają opis procedur rozwiązywania problemów badawczych przez uczniów w grupach projektowych. 

  Liczba wyświetleń: 20930
  Liczba pobrań: 917
  Dodano: 2014-07-08
ORE208 (107431)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.3
Kultura pracy
Uczeń wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów)
1.4
Kultura pracy
Uczeń dba o powierzone narzędzia i przybory
1.5
Kultura pracy
Uczeń współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole
1.6
Kultura pracy
Uczeń posługuje się nazewnictwem technicznym
1.7
Kultura pracy
Uczeń wykonuje prace z należytą starannością i dbałością
1.8
Kultura pracy
Uczeń jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki
1.9
Kultura pracy
Uczeń śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice wokół niego
1.10
Kultura pracy
Uczeń ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia
3
Inżynieria materiałowa
4
Dokumentacja techniczna
5
Mechatronika
6
Technologia wytwarzania
6.1
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.2
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.3
Technologia wytwarzania
Uczeń dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki
6.4
Technologia wytwarzania
Uczeń bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami
6.5
Technologia wytwarzania
Uczeń opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy
6.6
Technologia wytwarzania
Uczeń reguluje urządzenia techniczne
6.7
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego
6.8
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje montażu poszczególnych części w całość
6.9
Technologia wytwarzania
Uczeń stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Zdzisław Bednarek, Halina Bochniak, Małgorzata Grabis, Anna Korska, Władysława Sikora, Marcin Stobiński, Jacek Ślósarz, Agata Twardowska