ZalogujZarejestruj

Tworzenie ilustracji muzycznej do opowiadania „Jesienią…” (scenariusz lekcji)

Tworzenie ilustracji muzycznej do opowiadania „Jesienią…” (scenariusz lekcji)

Scenariusz lekcji dotyczącej tworzenia ilustracji muzycznej do opowiadania „Jesienią…” [specyficzne potrzeby edukacyjne].

  Liczba wyświetleń: 10263
  Liczba pobrań: 827
  Dodano: 2013-05-06
spe_ore_mu_01_01 (106972)

Zasoby z zestawu

Tworzenie ilustracji muzycznej do opowiadania „Jesienią…” (zasoby multimedialne)
9140
2013-05-06
Tworzenie ilustracji muzycznej do opowiadania „Jesienią…” (zasoby multimedialne)
Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej tworzenia ilustracji muzycznej do opowiadania „Jesienią…” [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Muzyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama, tempo)
1.2
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń wykorzystuje w śpiewie oraz w grze na instrumentach znajomość pojęć i terminów muzycznych określających podstawowe elementy muzyki (melodię, rytm, harmonię, agogikę, dynamikę, artykulację)
1.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe oznaczenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne)
1.4
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń poprawnie używa nazw podstawowych instrumentów muzycznych, głosów ludzkich (sopran, alt, tenor, bas) i zespołów wykonawczych (np. chór, orkiestra)
2.4
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty (uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: dowolny instrument klasyczny lub elektroniczny, np. flet prosty, instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orfa)
1
Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna
1.2
Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna
Gra na instrumentach
1.2.1
Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna
Gra na instrumentach
Uczeń gra na instrumentach ze słuchu lub/i przy pomocy nut (w zespole lub/i solo) na jednym lub kilku instrumentach melodycznych (do wyboru np. flet podłużny, flażolet /flecik polski/, pianino, keyboard, gitara, dzwonki, metalofon, ksylofon i inne) oraz perkusyjnych niemelodycznych: schematy rytmiczne, melodie, proste utwory, akompaniamenty
1.2.2
Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna
Gra na instrumentach
Uczeń gra na wybranym instrumencie melodycznym Hymn Europy (instrumentalną wersję „Ody do radości” L. van Beethovena)
1.4.2
Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna
Słuchanie i percepcja muzyki
Uczeń rozpoznaje ze słuchu: brzmienie instrumentów muzycznych, brzmienie głosów ludzkich: sopran, alt, tenor, bas, podstawowe formy muzyczne: AB, ABA, ABA1, rondo i wariacje, polskie tańce narodowe, aparat wykonawczy: solista, zespół kameralny, chór, orkiestra, big-band i zespół folkowy
1.4.3
Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna
Słuchanie i percepcja muzyki
Uczeń rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego
2.1
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce:
2.1
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce:
2.1
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce:
2.1.1
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce:
podstawowe pojęcia i terminy muzyczne (pięciolinia, klucz, nuta, pauza, wartość rytmiczna, dźwięk, gama, akord, akompaniament) oraz zależności między nimi
2.1.1
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce:
podstawowe pojęcia i terminy muzyczne (pięciolinia, klucz, nuta, pauza, wartość rytmiczna, dźwięk, gama, akord, akompaniament) oraz zależności między nimi
2.1.2
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce:
określa podstawowe elementy muzyki (rytm, melodię, harmonię, agogikę, dynamikę, kolorystykę, artykulację)
2.1.2
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce:
określa podstawowe elementy muzyki (rytm, melodię, harmonię, agogikę, dynamikę, kolorystykę, artykulację)
2.2
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej:
2.2.1
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej:
nazywa dźwięki gamy, rozpoznaje ich położenie na pięciolinii
2.2.2
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej:
różnicuje wartości rytmiczne nut i pauz
2.2.4
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej:
zna podstawowe oznaczenia: metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne oraz fermatę
2.9
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń tworzy, odtwarza i zapisuje muzykę przy użyciu dostępnych technologii

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • YDP
  • Licencja Creative Commons