ZalogujZarejestruj

Kolory są kosmiczne (scenariusz lekcji)

Kolory są kosmiczne (scenariusz lekcji)

Scenariusz lekcji dotyczącej zagadnień barwy, jej charakterystykę i podział [specyficzne potrzeby edukacyjne].

  Liczba wyświetleń: 11040
  Liczba pobrań: 1272
  Dodano: 2013-05-06
spe_ore_p_02_01 (106955)

Zasoby z zestawu

Kolory są kosmiczne (zasoby multimedialne)
9413
2013-05-06
Kolory są kosmiczne (zasoby multimedialne)
Zasoby multimedialne dla scenariusza lekcji dotyczącej zagadnień barwy, jej charakterystykę i podział [specyficzne potrzeby edukacyjne].
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Plastyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

2.1
Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę
Uczeń podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografika, film) w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki)
3.2
Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki
Uczeń rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury oraz opisuje ich funkcje i cechy charakterystyczne na tle epoki (posługując się podstawowymi terminami i pojęciami właściwymi dla tych dziedzin sztuki)
2.1
Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych
Uczeń w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury
2.4
Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych
Uczeń projektuje graficzne formy użytkowe (zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje przestrzenne formy dekoracyjne i scenograficzne – indywidualnie i w zespole, umiejętności te wykorzystuje w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych, np. powiązanych z kalendarzem różnego typu świąt
2.6
Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych
Uczeń stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie, elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem wybranych graficznych programów komputerowych)
3
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
3.4
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
Uczeń wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, wskazuje ich twórców
3.5
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego
Uczeń rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • YDP
  • Licencja Creative Commons