ZalogujZarejestruj

Korzystamy z cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Korzystamy z cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej

Film (samouczek) na temat korzystania ze zbiorów serwisu Biblioteki Narodowej – Polona.

  Liczba wyświetleń: 7262
  Liczba pobrań: 48
  Dodano: 2013-12-18
INF09102 (106746)

Zasoby z zestawu

Biblioteka internetowa
5898
2013-12-18
Biblioteka internetowa
Scenariusz zajęć z informatyki na temat korzystania z wybranych bibliotek internetowych, z uwzględnieniem norm prawnych i etycznych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
Korzystamy z zasobów biblioteki internetowej
7760
2013-12-18
Korzystamy z zasobów biblioteki internetowej
Film (samouczek) dotyczący korzystania z zasobów bibliotek internetowych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.2.1
Zakres podstawowy
Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji
Uczeń znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin
I.6.2
Zakres podstawowy
Wykorzystywanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin
Uczeń korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb, z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość
I.7.1
Zakres podstawowy
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki
Uczeń opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych
I.7.3
Zakres podstawowy
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki
Uczeń zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons