ZalogujZarejestruj

Khan Academy

Khan Academy

Scenariusz zajęć z informatyki na temat korzystania z portalów przeznaczonych do kształcenia na odległość.

  Liczba wyświetleń: 3658
  Liczba pobrań: 29
  Dodano: 2013-12-18
INF13601 (106667)

Zasoby z zestawu

Podstawy korzystania z Khan Academy
3460
2013-12-18
Podstawy korzystania z Khan Academy
Film (samouczek) dotyczący korzystania z portalu Khan Academy.
Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
Czym jest Khan Academy?
4012
2013-12-18
Czym jest Khan Academy?
Film (samouczek) prezentujący, czym jest Khan Academy.
Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.2.1
Zakres podstawowy
Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji
Uczeń znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin
I.6.2
Zakres podstawowy
Wykorzystywanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin
Uczeń korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb, z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość
I.7.1
Zakres podstawowy
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki
Uczeń opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych
I.7.2
Zakres podstawowy
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki
Uczeń omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno -komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons