ZalogujZarejestruj

"Uczestnik społeczeństwa wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych" - pakiet edukacyjny

W skład pakietu edukacyjnego "Uczestnik społeczeństwa wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych" wchodzą:

 • Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości; autorzy: Małgorzata Gadomska, Andrzej Kobylec, Jarosław Korpysa, Janina Rosiak, Jolanta Rychlicka
 • Model współpracy szkoły z przedsiębiorstwami, autorzy: Beata Dobińska, Jarosław Korpysa, Karolina Mądry, Gabriela Poteralska, Jarosław Poteralski
 • Model kompetencji, autorzy: Małgorzata Gadomska, Andrzej Kobylec, Jarosław Korpysa, Janina Rosiak, Jolanta Rychlicka
 • Poradnik dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości „Wędrówka do przedsiębiorczości”,  autorzy: Małgorzata Gadomska, Janina Rosiak
 • Poradnik dla nauczycieli „Promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach lekcji o przedsiębiorczości”, autor: Ewelina Świergiel
 • Poradnik dla ucznia „ABC planowania kariery zawodowej”, autor: Beata Dobińska
 • Poradnik przedsiębiorcy „ABC prowadzenia spotkań z uczniami”, autor: Beata Dobińska
 • Przewodnik dla kandydatów na studia, autor: Cezary Czerniakowski
 • Scenariusze lekcji podstaw przedsiębiorczości, autor: Małgorzata Gadomska
 • 39 studiów przypadku składników kompetencji, autorzy: Bożena Drączak Spychała, Agnieszka Prażmowska, Tamara Figurska
 • 39 prezentacji składników kompetencji, autorzy treści merytorycznych: Beata Dobińska, Elżbieta Sowizdrzał, Karolina Mądry, Robert Nalewaj, Michał Bzunek, Mirosław Małecki,  Tamara Figurska, opracowanie graficzne: Marta Figurska-Nowakowska, Małgorzata Konecka
 • Poradnik dla ucznia „ABC własnego biznesu”, autor: Gabriela Poteralska

 

  Liczba wyświetleń: 16164
  Liczba pobrań: 424
  Dodano: 2013-12-17
ORE00155 (106648)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń przedstawia cechy, jakimi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza
1.2
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń rozpoznaje zachowania asertywne, uległe i agresywne; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej
1.3
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej
1.4
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń charakteryzuje swoje role społeczne i typowe dla nich zachowania
1.5
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie
1.8
Człowiek przedsiębiorczy
Uczeń stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska
2.1
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń charakteryzuje społeczne i ekonomiczne cele gospodarowania, odwołując się do przykładów z różnych dziedzin
2.2
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń rozróżnia czynniki wytwórcze (praca, przedsiębiorczość, kapitał, ziemia i informacja) i wyjaśnia ich znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki
2.3
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń wymienia podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków
2.6
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż
2.7
Rynek – cechy i funkcje
Uczeń wyznacza punkt równowagi rynkowej na prostych przykładach
4.6
Państwo, gospodarka
Uczeń charakteryzuje narzędzia polityki pieniężnej
5.1
Przedsiębiorstwo
Uczeń charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo
5.2
Przedsiębiorstwo
Uczeń omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji
5.3
Przedsiębiorstwo
Uczeń sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie
5.4
Przedsiębiorstwo
Uczeń rozróżnia podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa
5.5
Przedsiębiorstwo
Uczeń opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa
5.6
Przedsiębiorstwo
Uczeń omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polegają role lidera i wykonawcy; omawia cechy dobrego kierownika zespołu
5.7
Przedsiębiorstwo
Uczeń identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania, szczególnie w drodze negocjacji
5.8
Przedsiębiorstwo
Uczeń omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji
5.9
Przedsiębiorstwo
Uczeń charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i międzynarodowym
5.10
Przedsiębiorstwo
Uczeń charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa
6.2
Rynek pracy
Uczeń wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka
6.3
Rynek pracy
Uczeń analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim
6.4
Rynek pracy
Uczeń wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje
6.6
Rynek pracy
Uczeń sporządza dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy
6.7
Rynek pracy
Uczeń przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach symulowanych
6.9
Rynek pracy
Uczeń rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika; wyjaśnia zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawia sposoby przeciwdziałania

Informacje licencyjne