ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

Trzej kompozytorzy - kolekcja online dzieł Witolda Lutosławskiego, Henryka Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego

Trzej kompozytorzy - kolekcja online dzieł Witolda Lutosławskiego, Henryka Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego

Trzej kompozytorzy to największa ogólnodostępna baza dzieł trzech twórców, na którą składają się zarówno kompozycje powszechnie znane, jak i niemal zapomniane: tak wielkie utwory koncertowe czy sceniczne, jak i muzyka pisana na potrzeby filmu, teatru oraz radia, a nawet popularne piosenki – łącznie ponad 320 nagrań i 380 opisów utworów.

Omówienia dzieł wzbogacono w wielu przypadkach o „konteksty” – wypowiedzi samych twórców oraz opinie krytyków i muzykologów, odnoszące się do omawianych kompozycji, pochodzące najczęściej z okresu ich powstania. Dodatkowe pomoce w uporządkowaniu ogromnego dorobku kompozytorów stanowią chronologiczne spisy ich dzieł wraz z podziałem na przyjęte w fachowej literaturze okresy twórczości i alfabety gromadzące charakterystyczne dla twórców pojęcia i zagadnienia.

  Liczba wyświetleń: 19497
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2013-12-04
ORE00100 (106386)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.1
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu) wybranych dzieł literatury muzycznej (w całości lub fragmentów) reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do XX w.) oraz dla muzyki jazzowej i rozrywkowej, słucha polskich pieśni patriotycznych oraz utworów ludowych w postaci oryginalnej i stylizowanej
3.5
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń charakteryzuje wybrane utwory muzyczne wysłuchane i omówione na zajęciach oraz inne, określając cechy muzyki, które decydują o charakterze utworu
3.6
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń  porządkuje chronologicznie postacie kompozytorów – J. S. Bach, W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, S. Moniuszko, W. Lutosławski
1.4
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń stosuje podstawowe terminy dotyczące chronologii epok w historii muzyki i wskazuje kompozytorów reprezentatywnych dla kolejnych epok
1.7
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń wykorzystuje źródła informacji o muzyce (słowniki i encyklopedie muzyczne, Internet)
3.6
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń porządkuje chronologicznie epoki muzyczne, przyporządkowując im reprezentatywnych dla nich kompozytorów oraz utwory muzyczne wysłuchane i omówione na lekcjach
1.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki pomiędzy nimi
1.9
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń samodzielnie wyszukuje informacje na temat kultury w różnych mediach, bibliotekach
1.7.a
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń charakteryzuje:
Twórczość wybranych kompozytorów polskich (Mikołaj z Radomia, Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka, Mikołaj Zieleński, Adam Jarzębski, Bartłomiej Pękiel, Grzegorz G. Gorczycki, F. Chopin, St. Moniuszko, H. Wieniawski, I. Paderewski, M. Karłowicz, K. Szymanowski, W. Lutosławski, K. Penderecki, H. M. Górecki)
1.8.c
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń rozpoznaje i opisuje:
Cechy stylu muzycznego twórczości wybranych kompozytorów wymienionych w pkt 1.7)
1.9.c
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń porządkuje chronologicznie:
Postaci kompozytorów wymienionych w pkt 1.7), wybitnych wykonawców i teoretyków muzyki (np. Boecjusz, Guido z Arezzo, Philippe de Vitry, J. Tinctoris, H. Glareanus, G. Zarlino, A. Werckmeister, Sebastian z Felsztyna)
1.9.d
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń porządkuje chronologicznie:
Dzieła muzyczne twórców wymienionych w pkt1.7)
2.1.a
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń opisuje:
Dzieje muzyki na podstawie znajomości dzieł muzycznych twórców wymienionych w ust. 1 pkt 7) i charakterystycznych cech utworów o szczególnym znaczeniu w historii muzyki (od średniowiecza do XXI w.)
2.1.b
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń opisuje:
Dzieje muzyki na podstawie znajomości twórczości i biografii kompozytorów wymienionych w ust. 1 pkt 7 lit. d
1.4.1
Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna
Słuchanie i percepcja muzyki
Uczeń świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej (fragmentów lub/i w całości): reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do współczesności), muzyki jazzowej i rozrywkowej, polskich pieśni artystycznych i patriotycznych, utworów ludowych w postaci oryginalnej i artystycznie opracowanej
1.4.3
Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna
Słuchanie i percepcja muzyki
Uczeń rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego
2.4.1
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje charakterystyki:
muzyki ze względu na jej rodzaj (wokalna, instrumentalna, wokalno- -instrumentalna, artystyczna, rozrywkowa, ludowa oraz do wyboru: sakralna, filmowa, teatralna i inne)
2.4.2
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje charakterystyki:
stylów muzycznych (do wyboru: pop, rock, jazz, folk, rap, techno, disco, reggae i inne)
2.6
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń wymienia nazwy epok w dziejach muzyki (średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka XX w.) oraz potrafi wskazać kompozytorów reprezentatywnych dla nich
2.7
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń porządkuje chronologicznie postacie kompozytorów: np. Mikołaj Gomółka, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki i inni)
2.7
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń porządkuje chronologicznie postacie kompozytorów: np. Mikołaj Gomółka, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki i inni)
2.7
Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania
Uczeń porządkuje chronologicznie postacie kompozytorów: np. Mikołaj Gomółka, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki i inni)
3
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
3
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
3.1
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
Uczeń zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej
3.1
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
Uczeń zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej
3.3
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
Uczeń poszukuje informacji o muzyce w wydawnictwach książkowych, multimedialnych i innych dostępnych źródłach
3.5
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
Uczeń wyszukuje nagrania z literatury muzycznej w celu zilustrowania twórczości kompozytorów, cech epoki, charakterystyki stylów, przygotowując prezentacje lub/i, muzyczne portfolio
3.5
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
Uczeń wyszukuje nagrania z literatury muzycznej w celu zilustrowania twórczości kompozytorów, cech epoki, charakterystyki stylów, przygotowując prezentacje lub/i, muzyczne portfolio
3.6
Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
Uczeń uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej)

Informacje licencyjne