ZalogujZarejestruj

Narzędzia budowniczego

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Narzędzia budowniczego
Obrazy przedstawiające maszyny proste.
Pobierz .zip

Grupa plików zasobu #1

  Liczba wyświetleń: 21572
  Liczba pobrań: 246
  Dodano: 2013-11-23
QWE01003 (105622)

Zasoby z zestawu

Wykorzystanie maszyn prostych w życiu codziennym
5165
2013-11-23
Wykorzystanie maszyn prostych w życiu codziennym
Czym jest równia pochyła. Wykorzystanie maszyn prostych w życiu codziennym.
Gimnazjum
Fizyka
Pomocnicy na budowie
4125
2013-11-23
Pomocnicy na budowie
Ćwiczenie obrazujące korzyści używania maszyn prostych.
Gimnazjum
Fizyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.11
Ruch prostoliniowy i siły
Uczeń wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego, kołowrotu
6.1
Ruch drgający i fale
Uczeń opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach
8.1
Ruch drgający i fale
Uczeń opisuje ruch okresowy wahadła; posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu okresowego wraz z ich jednostkami
8.2
Ruch drgający i fale
Uczeń opisuje ruch drgający (drgania) ciała pod wpływem siły sprężystości oraz analizuje jakościowo przemiany energii kinetycznej i energii potencjalnej sprężystości w tym ruchu; wskazuje położenie równowagi

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons