ZalogujZarejestruj

Chrońmy środowisko


     Chrońmy środowisko
Wyjaśnienie pojęcia - antropopresja. Omówienie stanu przyrodniczego środowiska przyrodniczego. Wskazanie zależności między stanem środowiska a jakością życia ludzi. Wyjaśnienie czym jest rozwój zrównoważony i przedstawienie jego idei. Przedstawienie zmian w relacji człowiek-środowisko. Podanie przykładów rozwiązań sprzyjających środowisku.
  Liczba wyświetleń: 4958
  Liczba pobrań: 61
  Dodano: 2013-11-23
QWE13001 (105460)

Zasoby z zestawu


    Ochrona środowiska - film
6726
2013-11-23
Ochrona środowiska - film
Film na temat domów ekologicznych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia

    Ochrona środowiska - ćwiczenie
5119
2013-11-23
Ochrona środowiska - ćwiczenie
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu ochrony środowiska.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.3.5
Zakres podstawowy
Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój
Uczeń wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek-środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska)

Informacje licencyjne

 • Licencja Creative Commons