ZalogujZarejestruj

Ochrona środowiska - ćwiczenie

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.


    Ochrona środowiska - ćwiczenie
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu ochrony środowiska.
  Liczba wyświetleń: 6701
  Liczba pobrań: 72
  Dodano: 2013-11-23
QWE13003 (105458)

Zasoby z zestawu


    Ochrona środowiska - film
8085
2013-11-23
Ochrona środowiska - film
Film na temat domów ekologicznych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia

     Chrońmy środowisko
5746
2013-11-23
Chrońmy środowisko
Wyjaśnienie pojęcia - antropopresja. Omówienie stanu przyrodniczego środowiska przyrodniczego. Wskazanie zależności między stanem środowiska a jakością życia ludzi. Wyjaśnienie czym jest rozwój zrównoważony i przedstawienie jego idei. Przedstawie...
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.3.5
Zakres podstawowy
Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój
Uczeń wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek-środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska)

Informacje licencyjne

 • Licencja Creative Commons