ZalogujZarejestruj

Globalne ocieplenie


    Globalne ocieplenie
Omówienie problemu globalnego ocieplenia i obszarów, na których średnia temperatura powietrza ulega największym zmianom. Wyjaśnienie mechanizmu powstawania efektu cieplarnianego. Wskazanie przyczyn i skutków globalnego ocieplenia. Wyjaśnienie wpływu gazów cieplarnianych na podniesienie temperatury powietrza.
  Liczba wyświetleń: 4587
  Liczba pobrań: 87
  Dodano: 2013-11-23
QWE12801 (105452)

Zasoby z zestawu


    Ocieplenie klimatu - ćwiczenie
5062
2013-11-23
Ocieplenie klimatu - ćwiczenie
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu skutków efektu cieplarnianego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia

    Ocieplenie klimatu - karta pracy
5258
2013-11-23
Ocieplenie klimatu - karta pracy
Obliczenia związane z ociepleniem klimatu, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.3.3
Zakres podstawowy
Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój
Uczeń rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu (ocieplenia globalnego) i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapobiegające temu zjawisku

Informacje licencyjne

 • Licencja Creative Commons