ZalogujZarejestruj

Reakcja rozszczepienia

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Reakcja rozszczepienia
Prezentacja przedstawiająca przebieg zajścia reakcji rozszczepienia uranu oraz model rozszczepienia jądra atomowego.
  Liczba wyświetleń: 4142
  Liczba pobrań: 168
  Dodano: 2013-11-23
QWE07404 (105340)

Zasoby z zestawu

Reakcja łańcuchowa
3468
2013-11-23
Reakcja łańcuchowa
Na czym polega reakcja rozszczepienia. Gdzie się wykorzystuje reakcję rozszczepienia. Na czym polega bombardowanie jądra atomu różnymi cząstkami. Co to są cząstki Alfa, co to są kwanty gamma. Czym jest model kroplowy sformułowany przez Bohra i Wheele...
Gimnazjum
Fizyka
Rozszczepienie uranu - Elektrownia jądrowa
4882
2013-11-23
Rozszczepienie uranu - Elektrownia jądrowa
Film przedstawiający schemat działania elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym wrzącym.
Gimnazjum
Fizyka
Rozszczepienie uranu - Przebieg zajścia reakcji
4417
2013-11-23
Rozszczepienie uranu - Przebieg zajścia reakcji
Film przedstawiający przebieg zajścia reakcji rozszczepienia uranu.
Gimnazjum
Fizyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.3
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciem gęstości
3.8
Właściwości materii
Uczeń analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie
3.9
Właściwości materii
Uczeń wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa
5.1
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów
5.7
Właściwości materii
Uczeń analizuje siły działające na ciała zanurzone w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem siły wyporu i prawem Archimedesa
5.7
Właściwości materii
Uczeń analizuje siły działające na ciała zanurzone w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem siły wyporu i prawem Archimedesa

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons