ZalogujZarejestruj

Różni odbiorcy, różni nadawcy, różne typy narracji

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Różni odbiorcy, różni nadawcy, różne typy narracji

Doktor Urszula Glensk, literaturoznawca i krytyk literacki, tłumaczy dlaczego twórcy stosują różne typy narracji oraz w jaki sposób decydują, kim jest nadawca i odbiorca w ich utworze.

  Liczba wyświetleń: 5987
  Liczba pobrań: 88
  Dodano: 2013-11-28
POL10002 (104704)

Zasoby z zestawu

O różnych typach nadawania i odbierania
4048
2013-11-28
O różnych typach nadawania i odbierania
Scenariusz zajęć, podczas których uczniowie poznają różne konwencje literackie, ukierunkowane na relacje nadawczo-odbiorcze, oraz analizują teksty kultury pod względem relacji nadawca-odbiorca.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.I.1.3
Zakres podstawowy
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu

Informacje licencyjne