ZalogujZarejestruj

Dzień i noc w różnych porach roku

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Dzień i noc w różnych porach roku

Zestaw ilustracji przedstawiających położenie słońca na niebie w różnych porach roku oraz wpływ tego położenia na godziny wschodów i zachodów słońca w różnych porach roku.

  Liczba wyświetleń: 23831
  Liczba pobrań: 1124
  Dodano: 2013-11-25
ABC05602 (103665)

Zasoby z zestawu

Wschody i zachody słońca
7748
2013-11-25
Wschody i zachody słońca
Uczniowie ćwiczą m.in. umiejętność odczytywania z kalendarza godzin wschodów i zachodów słońca, potrafią wyjaśnić, dlaczego słońce wschodzi i zachodzi, a także potrafią wyjaśnić, co znaczy „ptasi zegar".
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Ptasi zegar
19308
2013-11-25
Ptasi zegar
Ilustracja przedstawiająca godziny śpiewu różnych ptaków charakterystycznych dla danej pory dnia.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Cztery pory roku
15156
2013-11-25
Cztery pory roku
Ćwiczenie interaktywne - pozwala na utrwalenie nazw pór roku i charakterystycznych dla nich zjawisk przyrody.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

5
Uczeń wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych
1.6
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego
2.8
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet
2.11
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach

Informacje licencyjne