ZalogujZarejestruj

Co to jest hałas?

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Co to jest hałas?

Nagranie dźwiękowe wyjaśnia czym jest hałas i jak głośne są często spotykane dźwięki. Stanowi punkt wyjścia do rozmowy kierowanej na temat własnych doświadczeń dzieci z hałasem oraz zasad, jakich należy przestrzegać, aby nie hałasować.

  Liczba wyświetleń: 20417
  Liczba pobrań: 664
  Dodano: 2013-11-25
ABC06002 (103601)

Zasoby z zestawu

Nie hałasuję
11589
2013-11-25
Nie hałasuję
Podczas zajęć dzieci m.in. dowiadują się jak powstają dźwięki w przyrodzie, a także jakie są negatywne skutki hałasu. 
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Co jest głośne? Co jest ciche?
17027
2013-11-25
Co jest głośne? Co jest ciche?
Prezentacja tłumaczy parametr decybeli, pokazuje przykłady często spotykanych dźwięków i opisuje ich głośność. Dzieci mogą zastanawiać się, jakie zachowania są głośne i ciche, porównywać ich głośność, wskazywać, kiedy jakiś dźwięk może stać ...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6
Uczeń podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom
1.7
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie
1.7
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie
1.8
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania
2.9
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przyjmuje postawę szacunku wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski

Informacje licencyjne