ZalogujZarejestruj

Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego

Matematyka inna niż wszystkie - Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego

Program nauczania został ułożony zgodnie z zasadą spiralności. Uczniowie mają możliwość powtórzenia i doskonalenia umiejętności, które były wprowadzone w poprzednich klasach. Zawiera on propozycję zajęć pozalekcyjnych, oraz program konkursu dla uczniów klas IV–VI „Matma w rozumie”. Zaproponowany program zajęć pozalekcyjnych może być również wykorzystany przez nauczycieli w ramach realizacji zajęć dodatkowych.

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

  Liczba wyświetleń: 14494
  Liczba pobrań: 564
  Dodano: 2013-07-31
ORE00028 (101397)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.2
Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
Uczeń interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej
1.4
Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
Uczeń zaokrągla liczby naturalne
1.5
Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
Uczeń liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim
2.2
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie, a także za pomocą kalkulatora
2.5
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia
2.6
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne
2.7
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100
2.8
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, gdy na istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności
2.9
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze
2.10
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych
2.11
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań
1.2
Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
Uczeń interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej
1.4
Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
Uczeń zaokrągla liczby naturalne
1.5
Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
Uczeń liczby w zakresie do 3 000 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim
2.2
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe sposobem pisemnym i za pomocą kalkulatora
2.5
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń stosuje wygodne dla siebie sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia oraz rozdzielność mnożenia względem dodawania
2.6
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń porównuje liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub ilorazu
2.7
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100
2.8
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności
2.9
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze
2.10
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych
2.11
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań

Informacje licencyjne