A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

11 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.TEKSTY.1.17

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Nike z Samotraki, Nike która się waha... – czyli różne wyobrażenia greckiej bogini zwycięstwa
Nike z Samotraki, Nike która się waha... – czyli różne wyobrażenia greckiej bogini zwycięstwa

Lekcja ma na celu zapoznać uczniów z motywem sztuki greckiej, zawartym w polskiej poezji.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5144
2010-11-15
A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę
A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę

Scenariusz lekcji pierwszej z cyklu poświęconego Skamandrytom. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6397
2010-11-15
Poezja Leśmiana i
Poezja Leśmiana i "Ballady" Mickiewicza – co je łączy, a co dzieli?

Lekcja dotyczy porównania ballad dwóch wybitnych poetów. Uczniowie, poprzez analizę wybranych tekstó...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4230
2010-11-15
Poetyckie nawiązania – na przykładzie
Poetyckie nawiązania – na przykładzie "Urszuli Kochanowskiej" Bolesława Leśmiana.

Lekcja dotyczy interpretacji porównawczej utworów poetyckich. Uczniowie poznają treść wierszy, uczą ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3396
2010-11-15
Modlę się o twojego nieśmiertelność ciała – Leśmianowska wizja miłości.
Modlę się o twojego nieśmiertelność ciała – Leśmianowska wizja miłości.

Lekcja ma na celu przeprowadzenie analizy wiersza "W malinowym chruśniaku" Bolesława Leśmiana. Uczni...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4201
2010-11-15
Lublin nad łąką przysiadł...
Lublin nad łąką przysiadł...

Zajęcia mają na celu przybliżenie uczniom twórczości Józefa Czechowicza, w szczególności dotyczącej ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
1868
2010-11-15
Poezja lat trzydziestych XX wieku
Poezja lat trzydziestych XX wieku

Lekcja jest poświęcona omówieniu poezji lat trzydziestych, pierwsza cześć ma formę wykładu nauczycie...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2325
2010-11-15
Geografia muzą artysty - scenariusz
Geografia muzą artysty - scenariusz

Scenariusz lekcji porównującej utwory literackie z różnych epok o podobnym motywie.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2305
2010-11-15
Orszak Muz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Orszak Muz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Scenariusz dotyczy Muz – patronek sztuki, opisanych w wierszu K. I. Gałczyńskiego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2809
2010-11-15
Między arkadią a katastrofą – ambiwalencje w poezji Józefa Czechowicza
Między arkadią a katastrofą – ambiwalencje w poezji Józefa Czechowicza

Lekcja dotyczy poezji Józefa Czechowicza. Uczniowie zapoznają się z nią jako z poezją wahającą się m...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2091
2010-11-15
„Kto odrzucił tę przepaść i odrzucił ją w górę!” J. Przyboś
„Kto odrzucił tę przepaść i odrzucił ją w górę!” J. Przyboś "Notre Dame"

Celem lekcji jest poznanie cech stylu gotyckiego. Punktem wyjścia jest wiersz Juliana Przybosia "Not...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2986
2010-11-15