A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

8 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.3.6

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Gwarowo, kolokwialnie, archaicznie. Zróżnicowanie języka narodowego
Gwarowo, kolokwialnie, archaicznie. Zróżnicowanie języka narodowego

Scenariusz zajęć. Uczniowie analizują fragmenty dzieł literackich, rozróżniają występujące w nich st...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3639
2013-07-22
Style funkcjonalne polszczyzny – analiza przykładów.
Style funkcjonalne polszczyzny – analiza przykładów.

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z klasyfikacją stylów użytkowych polszczyzny, praktyczne ich ro...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
13831
2010-11-15
Retoryka w XVI wieku
Retoryka w XVI wieku

Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z pojęciem retoryka. Utrwalają sposoby jej realizacji w trady...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2651
2010-11-15
Jak dokonuje się wyboru wiadomości i umiejętności do sprawdzenia?
Jak dokonuje się wyboru wiadomości i umiejętności do sprawdzenia?

Analiza treści nauczania z zakresu znajomości utworów literackich oraz rozumienia znaczenia wyrazów....

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2654
2010-11-15
Styl urzędowy. Analiza stylizowanych tekstów Stanisława Barańczaka i Sławomira Mrożka
Styl urzędowy. Analiza stylizowanych tekstów Stanisława Barańczaka i Sławomira Mrożka

Podczas lekcji uczniowie poznają wyznaczniki gramatyczno-wyrazowe stylu urzędowego, jego funkcje, ce...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3790
2010-11-15
Romantycy a tradycja kulturowa
Romantycy a tradycja kulturowa

Podczas lekcji uczniowie utrwalają wiadomości dotyczące twórczości pisarzy romantycznych, m.in. Adam...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2895
2010-11-15
Dialekty i gwary polskie – czy mowa nas zdradza?
Dialekty i gwary polskie – czy mowa nas zdradza?

Scenariusz lekcji z zakresu nauki o języku. W czasie zajęć uczniowie dowiadują się, czym są dialekty...

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
9715
2010-11-15
Fantastyka jako typ twórczości literackiej
Fantastyka jako typ twórczości literackiej

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie słuchają teoretycznego wykładu na temat fantastyki. Po...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4871
2010-11-15