A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

48 zasobów

Katalog zasobów Edukacja wczesnoszkolna Język obcy nowożytny

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język obcy nowożytny

Ciało - czyli z czego się składam. Wprowadzenie słownictwa związanego z częściami ciała - scenariusz
Ciało - czyli z czego się składam. Wprowadzenie słownictwa związanego z częściami ciała - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą nabywać umiejętności rozumienia i wymawiania słów w ję...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
3100
2016-11-22
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - scenariusz
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą rozwijać ciekawość poznawczą i zainteresowanie językie...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
2551
2016-11-22
Sam sprawdzam ile już potrafię. Unit 1 - Summer holidays - scenariusz
Sam sprawdzam ile już potrafię. Unit 1 - Summer holidays - scenariusz

Test sprawdzający, zawierający zadania dotyczące tematyki wakacji i wypoczynku.

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
1179
2016-11-08
Sam sprawdzam ile już potrafię. Unit 2 - Animals - scenariusz
Sam sprawdzam ile już potrafię. Unit 2 - Animals - scenariusz

Test sprawdzający, zawierający zadania dotyczące tematyki świata zwierząt.

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
1304
2016-11-08
Sam sprawdzam ile już potrafię. Unit 3 - Places - scenariusz
Sam sprawdzam ile już potrafię. Unit 3 - Places - scenariusz

Test sprawdzający, zawierający zadania dotyczące tematyki podróży i charakterystycznych miejsc. ...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
1047
2016-11-08
Sam sprawdzam ile już potrafię. Unit 4 - Clothes - scenariusz
Sam sprawdzam ile już potrafię. Unit 4 - Clothes - scenariusz

Test sprawdzający, zawierający zadania dotyczace tematyki ubrań.

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
1360
2016-11-08
Sam sprawdzam ile już potrafię. Unit 5 - Colours and Me - scenariusz
Sam sprawdzam ile już potrafię. Unit 5 - Colours and Me - scenariusz

Test sprawdzający, zawierający zadania dotyczące opisywania przy użyciu kolorów.

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
1090
2016-11-08
In my free time I read books. Słownictwo dotyczące czynności w wolnym czasie. Elementy czasu Present Simple - scenariusz
In my free time I read books. Słownictwo dotyczące czynności w wolnym czasie. Elementy czasu Present Simple - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą kształtować umiejętności wykorzystania języka angielsk...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
3030
2016-11-08
There is a museum in my town. Słownictwo związane z nazwami budynków użyteczności publicznej. Struktura there is/there are - scenariusz
There is a museum in my town. Słownictwo związane z nazwami budynków użyteczności publicznej. Struktura there is/there are - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą wzbogacać słownictwo oraz kształtować umiejętności wyk...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
2570
2016-11-08
What are you wearing today? I'm wearing t-shirt and trousers. Słownictwo związane z ubraniami. Wprowadzenie elementów czasu Present Continiuous - I'm wearing… - scenariusz
What are you wearing today? I'm wearing t-shirt and trousers. Słownictwo związane z ubraniami. Wprowadzenie elementów czasu Present Continiuous - I'm wearing… - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą poznawać nowe słownictwo oraz nabywać umiejętności kom...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
1678
2016-11-08
We need some sugar. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Zastosowanie a/an/some/any. Utrwalenie słownictwa w zakresie żywności - scenariusz
We need some sugar. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Zastosowanie a/an/some/any. Utrwalenie słownictwa w zakresie żywności - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą doskonalić umiejętności rozumienia wypowiedzi ze słuch...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
2248
2016-11-08
Świat dzikich zwierząt. Utrwalenie nazw zwierząt. Wprowadzenie słownictwa dotyczącego zwyczajów zwierząt - scenariusz
Świat dzikich zwierząt. Utrwalenie nazw zwierząt. Wprowadzenie słownictwa dotyczącego zwyczajów zwierząt - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą rozwijać słownictwo stosowane w sytuacjach praktycznyc...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
1608
2016-11-08