A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

19 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Geografia

Podstawa programowa do przedmiotu:  Geografia

Zmiany liczby ludności
Zmiany liczby ludności

Tworzenie wykresu liniowego pokazującego zmiany liczby ludności w wybranych miastach krajów roz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
6796
2013-11-23
Urodzenia i zgony
Urodzenia i zgony

Obliczenia przyrostu naturalnego w wybranych krajach świata, przy pomocy danych wejściowych, po...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
4712
2013-11-23
Gęstość zaludnienia wybranych państw świata w 2012 roku
Gęstość zaludnienia wybranych państw świata w 2012 roku

Obliczanie gęstości zaludnienia wybranych państw świata, przy pomocy danych wejściowych, poddaj...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
4007
2013-11-23
Obliczanie wskaźnika lesistości
Obliczanie wskaźnika lesistości

Obliczanie wskaźnika lesistości wybranych krajów świata, przy pomocy danych wejściowych, poddaj...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
4262
2013-11-23
Obliczanie BMI
Obliczanie BMI

Obliczanie wartość BMI, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom. ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3124
2013-11-23
Światowa produkcja mięsa wołowego
Światowa produkcja mięsa wołowego

Tworzenie wykresu kołowego pokazującego udział poszczególnych państw w światowej produkcji mięs...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3120
2013-11-23
Wielkość PKB
Wielkość PKB

Obliczanie wielkości PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wybranych państwach świata, przy pom...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
3127
2013-11-23

        Rynek pracy w skali globalnej - karta pracy
Rynek pracy w skali globalnej - karta pracy

Obliczenia z zakresu globalnego rynku pracy, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właści...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
4697
2013-11-23
Roczna produkcja energii elektrycznej
Roczna produkcja energii elektrycznej

Obliczanie produkcji elektrycznej w kWh na 1 mieszkańca, przy pomocy danych wejściowych, poddaj...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
2598
2013-11-23

        Ocieplenie klimatu - karta pracy
Ocieplenie klimatu - karta pracy

Obliczenia związane z ociepleniem klimatu, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwy...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
5120
2013-11-23
Obliczamy koszt zużytej wody
Obliczamy koszt zużytej wody

Obliczenia kosztów zużycia wody, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
2904
2013-11-23
Najwięksi producenci węgla kamiennego
Najwięksi producenci węgla kamiennego

Obliczenia udziału procentowego wydobycia węgla kamiennego, przy pomocy danych wejściowych, pod...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
2968
2013-11-23