ZalogujZarejestruj

60 zasobów Gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Projekt z ZUS - materiały
5392
2016-11-21
Projekt z ZUS - materiały
Projekt z ZUS ma za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Nauczyciel po przeprowadzeniu jednej lekcji o ubezpieczeniach społecznych, zachęca uc...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
W grupie raźniej
9776
2015-05-12
W grupie raźniej
Karta pracy zawierająca tekst przypowieści chasydzkiej. Zadaniem uczniów jest pisemne udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące paraboli.
Gimnazjum
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Ekipa filmowa
9032
2015-05-12
Ekipa filmowa
Karta pracy powiązana z grą-symulacją, służąca do uporządkowania ustaleń związanych z planowaniem prac nad hipotetycznie powstającym filmem. 
Gimnazjum
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Godzina wychowawcza w kasie Michała.
13173
2015-05-12
Godzina wychowawcza w kasie Michała.
Karta pracy umożliwiająca pracę z tekstem i sprecyzowanie, na czym polega zaniżona, zawyżona i adekwatna samoocena.
Gimnazjum
Godzina wychowawcza, Wiedza o społeczeństwie
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
13426
2015-05-12
Co ma wpływ na naszą samoocenę?
Karta pracy umożliwiająca określenie czynników wpływających na ukształtowanie się określonego sposobu postrzegania samego siebie. 
Gimnazjum
Godzina wychowawcza, Wiedza o społeczeństwie
Plan negocjacji
5524
2015-05-12
Plan negocjacji
Plansza porządkująca proces przygotowania przez uczniów negocjacji. Do wydruku lub wyświetlenia na tablicy informacyjnej lub za pomocą projektora multimedialnego.
Gimnazjum
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Jak rozwiązać konflikt?
4268
2015-05-12
Jak rozwiązać konflikt?
Karta pracy umożliwiająca wyjaśnienie pojęć: konflikt, kompromis, konsensus, negocjacje.
Gimnazjum
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Negocjacje – o czym pamiętać
3513
2015-05-12
Negocjacje – o czym pamiętać
Karta pracy podsumowująca wiedzę na temat prowadzenia negocjacji, zdobytą w trakcie zajęć oraz pozwalająca na refleksję dotyczącą wykonanych ćwiczeń.
Gimnazjum
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
„Nietykalni” – czyli kilka słów o tolerancji
3576
2015-05-12
„Nietykalni” – czyli kilka słów o tolerancji
Karta pracy zawierająca zadania pozwalające na objaśnienie pojęć tolerancji i stereotypu w odniesieniu do filmu Oliviera Nakache'a oraz Erica Toledano „Nietykalni”.
Gimnazjum
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Oblicza tolerancji
4655
2015-05-12
Oblicza tolerancji
Karta pracy umożliwiająca uczniom stworzenie krzyżówki, której hasłem będzie słowo „tolerancja”.
Gimnazjum
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Stop dyskryminacji
3618
2015-05-12
Stop dyskryminacji
Karta pracy pozwalająca na określenie przyczyn i skutków negatywnych stereotypów oraz zredagowanie krótkiego artykułu zachęcającego do przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji.
Gimnazjum
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Nowe słowa…
3210
2015-05-12
Nowe słowa…
Karta pracy zawiera rebusy wprowadzające w tematykę zajęć oraz zadanie pozwalające na definiowanie pojęć związanych z zagadnieniem dyskryminacji.
Gimnazjum
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: