A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

11 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.II.2.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Instrumentacja głoskowa
Instrumentacja głoskowa

Schemat przedstawiający instrumentacja głoskową.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3308
2010-11-15
Klasyfikacja związków frazeologicznych
Klasyfikacja związków frazeologicznych

Wykres przedstawiający klasyfikację związków frazeologicznych - podziały ze względu na budowę gramat...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5119
2010-11-15
Fleksyjne środki stylistyczne
Fleksyjne środki stylistyczne

Wykres omawiający fleksyjne środki stylistyczne z przykładami.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7957
2010-11-15
Środki stylistyczne języka
Środki stylistyczne języka

Schemat przedstawiający poszczególne grupy językowych środków stylistycznych.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5138
2010-11-15
Leksykalne środki stylistyczne
Leksykalne środki stylistyczne

Wykres omawiający leksykalne środki stylistyczne z przykładami.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
11227
2010-11-15
Powtórzenie
Powtórzenie

Schemat prezentujacy rodzaje powtórzeń.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2253
2010-11-15
Metafora
Metafora

Schemat przedstawiający typy metafor.

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2729
2010-11-15
Składniowe środki stylistyczne
Składniowe środki stylistyczne

Wykres omawiający składniowe środki stylistyczne z przykładami.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5537
2010-11-15
Fonetyczne środki stylistyczne
Fonetyczne środki stylistyczne

Wykres omawiający fonetyczne środki stylistyczne z przykładami.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4332
2010-11-15
Słowotwórcze środki stylistyczne
Słowotwórcze środki stylistyczne

Wykres omawiający środki słowotwórcze z przykładami.

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5337
2010-11-15
Typy neologizmów
Typy neologizmów

Tablica przedstawiająca 4 typy neologizmów z omówieniem i przykładami.

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6339
2010-11-15