A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

33 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Informatyka Punkt podstawy programowej I.4.9

Podstawa programowa do przedmiotu:  Informatyka

Java Script - język programowania stron HTML
Java Script - język programowania stron HTML

Prezentacja przedstawiająca podstawowe informacje o Java Script.

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2214
2010-11-15
PHP + MySQL: Obsługa bazy danych z poziomu phpMyAdmin
PHP + MySQL: Obsługa bazy danych z poziomu phpMyAdmin

Prezentacja dotyczy zagadnień potrzebnych przy tworzeniu aplikacji internetowych. Omawia temat obsłu...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2501
2010-11-15
PHP + MySQL: Podstawy pracy z bazą danych
PHP + MySQL: Podstawy pracy z bazą danych

Prezentacja dotyczy zagadnień potrzebnych przy tworzeniu aplikacji internetowych. Omawia temat podst...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1843
2010-11-15
PHP + MySQL: Podstawy obsługi aplikacji phpMyAdmin
PHP + MySQL: Podstawy obsługi aplikacji phpMyAdmin

Prezentacja dotyczy zagadnień potrzebnych przy tworzeniu aplikacji internetowych. Omawia temat obsłu...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2112
2010-11-15
Kaskadowe arkusze stylów
Kaskadowe arkusze stylów

Lekcja przedstawia możliwości wykorzystania kaskadowych arkuszy stylów do określania wizualnej preze...

Gimnazjum
Informatyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2716
2010-11-15
CSS Kaskadowe arkusze stylów
CSS Kaskadowe arkusze stylów

Prezentacja do wykorzystania na lekcjach technologii informacyjnej w klasie II szkoły ponadgimnazjal...

Gimnazjum
Informatyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2854
2010-11-15
HTML cz. 2: Obiekty podstawowe na stronach
HTML cz. 2: Obiekty podstawowe na stronach

Prezentacja do wykorzystania na lekcjach technologii informacyjnej w klasie II szkoły ponadgimnazjal...

Gimnazjum
Informatyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2630
2010-11-15
HTML cz. 3: Polecenia konstrukcyjne strony
HTML cz. 3: Polecenia konstrukcyjne strony

Prezentacja do wykorzystania na lekcjach technologii informacyjnej w klasie II szkoły ponadgimnazjal...

Gimnazjum
Informatyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
2334
2010-11-15
JavaScript - obiekty
JavaScript - obiekty

Prezentacja zapoznaje ucznia z obiektami języka Java Script, zasadami umieszczania kodu Java Script ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1964
2010-11-15
PHP: operacje na ciągach znaków
PHP: operacje na ciągach znaków

Prezentacja dotyczy zagadnień potrzebnych przy tworzeniu aplikacji internetowych. Omawia temat opera...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1531
2010-11-15
xHTML + CSS: style definiujące tabele
xHTML + CSS: style definiujące tabele

Prezentacja dotyczy zagadnień potrzebnych przy tworzeniu aplikacji internetowych. Omawia temat tworz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1560
2010-11-15
PHP: zmienne
PHP: zmienne

Prezentacja dotyczy zagadnień potrzebnych przy tworzeniu aplikacji internetowych. Omawia temat tworz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Informatyka
1617
2010-11-15