A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

16 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Przyroda (przedmiot uzupełniający)

Podstawa programowa do przedmiotu:  Przyroda (przedmiot uzupełniający)

Co by się stało, gdyby...
Co by się stało, gdyby...

Symulacja pokazuje, jak mogłaby wyglądać Polska, gdyby znacznie podniósł się poziom wód oceanicznych...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
2188
2010-11-15
Bioindykatory zanieczyszczeń
Bioindykatory zanieczyszczeń

Symulacja przedstawia gatunki zwierząt, które są bioindykatorami czystości wody. Ich brak może suger...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
4146
2010-11-15
Układ geocentryczny
Układ geocentryczny

Symulacja przedstawia szczegółowo Układ Geocentryczny i sposób poruszania się planet w tym błędnym u...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
3041
2010-11-15
Znaczenie atmosfery
Znaczenie atmosfery

Ekran interaktywny przedstawiający znaczenie atmosfery dla życia na Ziemi. Przybliża problem efektu ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
2998
2010-11-15
Warstwa ozonowa
Warstwa ozonowa

Ekran interaktywny przedstawiający charakterystykę warstwy ozonowej. Na ekranie zamieszczone zostały...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
2563
2010-11-15
Ginące gatunki
Ginące gatunki

Ekran interaktywny prezentujący wpływ działalności człowieka na faunę i florę kuli ziemskiej. Na cha...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
2939
2010-11-15
Czy człowiek dba o biosferę?
Czy człowiek dba o biosferę?

Ekran interaktywny wyjaśniający oddziaływanie człowieka i biosfery. Na przykładach przedstawiono róż...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
1867
2010-11-15
Co z odpadami?
Co z odpadami?

Ekran interaktywny omawiający problem odpadów. Przedstawiono popularne, a zarazem skuteczne metody r...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
2265
2010-11-15
Czynniki degradacji powierzchni Ziemi
Czynniki degradacji powierzchni Ziemi

Ekran interaktywny charakteryzujący czynniki degradacji powierzchni Ziemi. Omówiono, czym jest gleba...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia, Przyroda (przedmiot uzupełniający)
3253
2010-11-15
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza

Ekran interaktywny podający sposoby przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza. Ukazane są typowe p...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia, Przyroda (przedmiot uzupełniający)
3221
2010-11-15
Choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza
Choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza

Ekran interaktywny omawiający główne schorzenia, które mogą być efektem zanieczyszczenia atmosfery. ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
2786
2010-11-15
Kwaśne deszcze, smog i dziura ozonowa
Kwaśne deszcze, smog i dziura ozonowa

Ekran interaktywny ukazujący konsekwencje, jakie niesie wzmożone zanieczyszczenie atmosfery. Zapreze...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia, Przyroda (przedmiot uzupełniający)
4704
2010-11-15