A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

16 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Przyroda (przedmiot uzupełniający)

Podstawa programowa do przedmiotu:  Przyroda (przedmiot uzupełniający)

Co by się stało, gdyby...
Co by się stało, gdyby...

Symulacja pokazuje, jak mogłaby wyglądać Polska, gdyby znacznie podniósł się poziom wód oceanicznych...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
2915
2010-11-15
Bioindykatory zanieczyszczeń
Bioindykatory zanieczyszczeń

Symulacja przedstawia gatunki zwierząt, które są bioindykatorami czystości wody. Ich brak może suger...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
5460
2010-11-15
Układ geocentryczny
Układ geocentryczny

Symulacja przedstawia szczegółowo Układ Geocentryczny i sposób poruszania się planet w tym błędnym u...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
4593
2010-11-15
Znaczenie atmosfery
Znaczenie atmosfery

Ekran interaktywny przedstawiający znaczenie atmosfery dla życia na Ziemi. Przybliża problem efektu ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
4125
2010-11-15
Warstwa ozonowa
Warstwa ozonowa

Ekran interaktywny przedstawiający charakterystykę warstwy ozonowej. Na ekranie zamieszczone zostały...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
3885
2010-11-15
Ginące gatunki
Ginące gatunki

Ekran interaktywny prezentujący wpływ działalności człowieka na faunę i florę kuli ziemskiej. Na cha...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
4578
2010-11-15
Czy człowiek dba o biosferę?
Czy człowiek dba o biosferę?

Ekran interaktywny wyjaśniający oddziaływanie człowieka i biosfery. Na przykładach przedstawiono róż...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
2804
2010-11-15
Co z odpadami?
Co z odpadami?

Ekran interaktywny omawiający problem odpadów. Przedstawiono popularne, a zarazem skuteczne metody r...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
3408
2010-11-15
Czynniki degradacji powierzchni Ziemi
Czynniki degradacji powierzchni Ziemi

Ekran interaktywny charakteryzujący czynniki degradacji powierzchni Ziemi. Omówiono, czym jest gleba...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia, Przyroda (przedmiot uzupełniający)
4775
2010-11-15
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza

Ekran interaktywny podający sposoby przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza. Ukazane są typowe p...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia, Przyroda (przedmiot uzupełniający)
4502
2010-11-15
Choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza
Choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza

Ekran interaktywny omawiający główne schorzenia, które mogą być efektem zanieczyszczenia atmosfery. ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Przyroda (przedmiot uzupełniający)
3710
2010-11-15
Kwaśne deszcze, smog i dziura ozonowa
Kwaśne deszcze, smog i dziura ozonowa

Ekran interaktywny ukazujący konsekwencje, jakie niesie wzmożone zanieczyszczenie atmosfery. Zapreze...

Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia, Przyroda (przedmiot uzupełniający)
7094
2010-11-15