A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

34 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)

Podstawa programowa do przedmiotu:  Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)

Rodzaje przedsiębiorczości
Rodzaje przedsiębiorczości

Ekran interaktywny wprowadzający podziały i typy przedsiębiorczości. 

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2987
2010-11-15
Bariery i ułatwienia w przedsiębiorczości
Bariery i ułatwienia w przedsiębiorczości

Ekran interaktywny wprowadzający zagadnienia barier i ułatwień w przedsiębiorczości.

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2824
2010-11-15
Uczestnicy gospodarki rynkowej
Uczestnicy gospodarki rynkowej

Ekran interaktywny przedstawiający uczestników gospodarki rynkowej, podstawowe podmioty w gospodarce...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
3441
2010-11-15
Miary aktywności gospodarczej
Miary aktywności gospodarczej

Ekran interaktywny prezentujący miary rozwoju gospodarczego oraz metody obliczania produktu narodowe...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
4281
2010-11-15
Podział gospodarczy świata
Podział gospodarczy świata

Ekran interaktywny prezentujący podział gospodarczy świata. 

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
3120
2010-11-15
Wzrost a rozwój gospodarczy
Wzrost a rozwój gospodarczy

Ekran interaktywny przedstawiający, czym są i jak od siebie zależą wzrost i rozwój gospodarczy, prez...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2643
2010-11-15
Czynniki i bariery rozwoju gospodarczego
Czynniki i bariery rozwoju gospodarczego

Ekran interaktywny przedstawiający czynniki wpływające na rozwój gospodarczy krajów oraz przyczyny s...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
3335
2010-11-15
Przemiany w Polsce
Przemiany w Polsce

Ekran interaktywny prezentujący rozwiązania gospodarcze stosowane w Polsce przed 1998 rokiem oraz zm...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2698
2010-11-15
Budżet państwa
Budżet państwa

Ekran interaktywny wprowadzający zagadnienie budżetu państwa i omawiający zasady budżetowe.  

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
3314
2010-11-15
Dochody budżetu państwa (1)
Dochody budżetu państwa (1)

Ekran interaktywny przedstawiający podział dochodów budżetu państwa.

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
2898
2010-11-15
Dochody budżetu państwa (2)
Dochody budżetu państwa (2)

Ekran interaktywny przedstawiający dochody budżetu państwa.

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający), Podstawy przedsiębiorczości
3475
2010-11-15
Równowaga na rynku
Równowaga na rynku

Ekran interaktywny wprowadzający pojęcie równowagi na rynku, ilustruje równowagę rynkową i nadwyżkę ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
2324
2010-11-15