ZalogujZarejestruj

8 zasobów Wyniki wyszukiwania ""Kreon""

Zawęź wyniki

Pojęcie tragizmu
4567
2010-11-15
Pojęcie tragizmu
Ekran interaktywny opisujący podstawową kategorię estetyczną w tragedii, jaką jest tragizm. Wyjaśnione zostaje także pojęcie katharsis. Może być wykorzystany przy wprowadzaniu pojęcia tragizmu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Tragiczny wybór Antygony
5253
2010-11-15
Tragiczny wybór Antygony
Ekran interaktywny przedstawiający tragizm wyborów dokonanych przez bohaterów „Antygony” – Kreona i Antygonę. Może być zastosowany jako wprowadzenie materiału, a także przy sprawdzaniu wiadomości uczniów.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Tytułowa bohaterka tragedii
4285
2010-11-15
Tytułowa bohaterka tragedii
Ekran interaktywny prezentujący sylwetkę tytułowej bohaterki tragedii Sofoklesa. Przedstawia cechy charakteru, poglądy i motywy postępowania Antygony, zwracając uwagę na złożoność tej postaci. Wyjaśnia pojęcie sytuacji tragicznej i fatum. Może być użyty p...
Gimnazjum
Język polski
Najsłynniejszy konflikt w dziejach dramatu
3028
2010-11-15
Najsłynniejszy konflikt w dziejach dramatu
Ekran interaktywny wyjaśniający istotę konfliktu pomiędzy Kreonem i Antygoną – głównymi bohaterami tragedii Sofoklesa. Zawiera prezentację sprzecznych zasad i poglądów obu postaci. Może zostać użyty jako wprowadzenie materiału, a takż...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Władca Teb
3799
2010-11-15
Władca Teb
Ekran interaktywny prezentujący bohatera „Antygony” Sofoklesa – Kreona. Przedstawia cechy charakteru, poglądy i motywy postępowania władcy Teb, zwracając uwagę na złożoność tej postaci. Wyjaśnia ważne dla tragedii antycznej pojęcia: sytu...
Gimnazjum
Język polski
Wydarzenia w „Antygonie”
6713
2010-11-15
Wydarzenia w „Antygonie”
Ekran interaktywny prezentujący wydarzenia przedstawione w „Antygonie” Sofoklesa. Może zostać wykorzystany jako wprowadzenie materiału. Dzięki ćwiczeniu, polegającemu na uporządkowaniu w kolejności chronologicznej wydarzeń z tragedii, będzie p...
Gimnazjum
Język polski
Bohaterowie „Antygony”
7345
2010-11-15
Bohaterowie „Antygony”
Lekcja interaktywna dla nauczycieli prezentująca bohaterów tragedii Sofoklesa pod tytułem „Antygona”. Przedstawiono tu cechy charakteru i poglądy najważniejszych postaci dramatu. Omówiona została również rola chóru ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
„Antygona” – test
9044
2010-11-15
„Antygona” – test
Ćwiczenia interaktywne. Zawierają test w formie gry, która sprawdza wiadomości ucznia na temat budowy tragedii greckiej (na przykładzie „Antygony” Sofoklesa). Ćwiczenia mogą być pomocą w podsumowaniu tematu dotyczącego budowy dramatu an...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Typ zasobu
Szukaj poza portalem: