A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

37 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.I.1.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Czy kot Behemot jest mityczną bestią? Pytania o naturę zła w powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”
Czy kot Behemot jest mityczną bestią? Pytania o naturę zła w powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”

Scenariusz zajęć, których problematyka koncentruje się wokół rozważań filozoficznych dotyczących nat...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4851
2013-11-28
Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza
Tragedia Oświęcimia widziana oczami dziecka w Losie utraconym Imre Kertesza

Lekcja ma służyć zapoznaniu uczniów z sylwetką i twórczością jednego z najważniejszych współczesnych...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4569
2010-11-15
"Na Zachodzie bez zmian" – pacyfizm w prozie Ericha Marii Remarque’a

Scenariusz dotyczy utworu "Na Zachodzie bez zmian". Uczniowie dyskutują na temat pacyfizmu i wpływu ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5150
2010-11-15
"Germinal" Emil Zola - naturalizm – charakterystyka kierunku

Scenariusz lekcji, która przedstawia najważniejsze założenia naturalizmu. Uczniowie poznają sylwetkę...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5402
2010-11-15
Groteskowy obraz świata w
Groteskowy obraz świata w "Szewcach" Stanisława Ignacego Witkiewicza

Scenariusz lekcji poświęconej omawianiu lektury "Szewcy" S. I. Witkiewicza.W początkowej fazie lekcj...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
7070
2010-11-15
Sztuka słowa a sztuka obrazu
Sztuka słowa a sztuka obrazu

Scenariusz omawia interdyscyplinarne powiązania występujące w opowiadaniu "Brzezina" J. Iwaszkiewicz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4773
2010-11-15
Trudna afirmacja życia w
Trudna afirmacja życia w "Brzezinie" Jarosława Iwaszkiewicza

Scenariusz nawiązując do opowiadania pt. "Brzezina" J. Iwaszkiewicza, omawia problemy egzystencji lu...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5297
2010-11-15
Andrzej Krzycki jako prekursor baroku
Andrzej Krzycki jako prekursor baroku

Scenariusz lekcji, która jest poświęcona przedstawieniu sylwetki i twórczości poety renesansowego, k...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3806
2010-11-15
Wędrówka bohatera
Wędrówka bohatera "Małej Apokalipsy" jako próba odnalezienia prawdy o sobie i otaczającej rzeczywistości

Lekcja poświęcona utrwaleniu wiadomości na temat realizacji motywu wędrówki w literaturze. Uczniowie...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2706
2010-11-15
Racjonalizm contra fideizm, czyli Kartezjusz contra Pascal
Racjonalizm contra fideizm, czyli Kartezjusz contra Pascal

Podstawowym założeniem lekcji jest przedstawienie uczniom dwóch ważnych nurtów filozofii XVII-wieczn...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3393
2010-11-15
Funkcje retoryki barokowej w
Funkcje retoryki barokowej w "Kazaniach sejmowych" Piotra Skargi

Scenariusz lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze sztuką barokowej retoryki, typowymi figur...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5297
2010-11-15
Cierpienie może być nauczycielem – rozważania o cierpieniu w oparciu o wybrane teksty literackie
Cierpienie może być nauczycielem – rozważania o cierpieniu w oparciu o wybrane teksty literackie

Scenariusz lekcji, która ma na celu spojrzenie na motyw cierpienia w literaturze z perspektywy życio...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4515
2010-11-15