A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

13 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Matematyka Punkt podstawy programowej 2.3

Podstawa programowa do przedmiotu:  Matematyka

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny

Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
50035
Matematyka realistyczna - Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego
Matematyka realistyczna - Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

Program Matematyka realistyczna jest pierwszą próbą adaptacji teorii Realistic Mathematics Education do polskiego systemu szkolnego i najnowszej podstawy programowej. Koncepcja programu i związanych z nim niezbędnych metod, środków dydaktycz...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
10880
Tam i z powrotem
Tam i z powrotem

Ćwiczenia w układaniu oraz odczytywaniu prostych algorytmów na przykladach odwrotności działań mnożenia i dzielenia w liczbach naturalnych, a także pozwalające zauważyć ich regularność.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
2247
Detektyw liczbowy
Detektyw liczbowy

Karta pracy ucznia dotycząca wykorzystywania cech podzielności do znalezienia rozkładu liczby na czynniki spełniające określone warunki.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
3548
Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych
Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych

Karta pracy pomagająca nauczycielowi sprawdzić wiedzę uczniów z zakresu mnożenia pisemnego liczb wielocyfrowych, zastosowania tej umiejętności w praktyce poprzez układanie zadań do podanego działania oraz rozwiązanie zadania z treścią.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
12210
Dzielenie sposobem pisemnym
Dzielenie sposobem pisemnym

Karta pracy ucznia ułatwiająca sprawdzenie umiejętności z zakresu dzielenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe bez reszty i z resztą oraz zastosowanie tej umiejętności w praktyce poprzez rozwiązanie zadania z treścią.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
22376
Mnożenie liczb naturalnych - algorytmy działań
Mnożenie liczb naturalnych - algorytmy działań

Ćwiczenie utrwalające umiejętności wykonywania pisemnego mnożenia liczb naturalnych przez 10, 100, 1000...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
2920
Mnożenie liczb naturalnych - algorytmy działań - graf
Mnożenie liczb naturalnych - algorytmy działań - graf

Ćwiczenie utrwalające umiejętności wykonywania pisemnego mnożenia liczb naturalnych.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
2780
Własności mnożenia i dzielenia liczb naturalnych
Własności mnożenia i dzielenia liczb naturalnych

Szyfrogram, który ma przypomnieć niektóre prawa działań na liczbach.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
3681
Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb naturalnych - Malowanka
Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb naturalnych - Malowanka

Malowanka, która ma doskonalić rachunek pamięciowy w zakresie mnożenia i dzielenia liczb naturalnych.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
12391
Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb - rysowanka
Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb - rysowanka

Uczniowie przez zabawę doskonalą rachunek pamięciowy.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
6124
Dzielenie liczb naturalnych – algorytm dzielenia  - opis gry dydaktycznej
Dzielenie liczb naturalnych – algorytm dzielenia - opis gry dydaktycznej

Karta pracy ucznia służąca przypomnieniu algorytmu dzielenia pisemnego liczb, kształcenie umiejętności pisemnego dzielenia liczb.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Matematyka
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
4324