ZalogujZarejestruj

13 zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-6 Matematyka Punkt podstawy programowej 2.3 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
50035
2014-02-04
Matematyka dla każdego. Program nauczania matematyki - II etap edukacyjny
Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a takż...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Matematyka realistyczna - Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego
10880
2013-07-31
Matematyka realistyczna - Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego
Program Matematyka realistyczna jest pierwszą próbą adaptacji teorii Realistic Mathematics Education do polskiego systemu szkolnego i najnowszej podstawy programowej. Koncepcja programu i związanych z nim niezbędnych metod, środków dydaktycz...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Tam i z powrotem
2247
2010-11-15
Tam i z powrotem
Ćwiczenia w układaniu oraz odczytywaniu prostych algorytmów na przykladach odwrotności działań mnożenia i dzielenia w liczbach naturalnych, a także pozwalające zauważyć ich regularność.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Detektyw liczbowy
3548
2010-11-15
Detektyw liczbowy
Karta pracy ucznia dotycząca wykorzystywania cech podzielności do znalezienia rozkładu liczby na czynniki spełniające określone warunki.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych
12210
2010-11-15
Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych
Karta pracy pomagająca nauczycielowi sprawdzić wiedzę uczniów z zakresu mnożenia pisemnego liczb wielocyfrowych, zastosowania tej umiejętności w praktyce poprzez układanie zadań do podanego działania oraz rozwiązanie zadania z treścią.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Dzielenie sposobem pisemnym
22376
2010-11-15
Dzielenie sposobem pisemnym
Karta pracy ucznia ułatwiająca sprawdzenie umiejętności z zakresu dzielenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe bez reszty i z resztą oraz zastosowanie tej umiejętności w praktyce poprzez rozwiązanie zadania z treścią.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Mnożenie liczb naturalnych - algorytmy działań
2920
2010-11-15
Mnożenie liczb naturalnych - algorytmy działań
Ćwiczenie utrwalające umiejętności wykonywania pisemnego mnożenia liczb naturalnych przez 10, 100, 1000...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Mnożenie liczb naturalnych - algorytmy działań - graf
2780
2010-11-15
Mnożenie liczb naturalnych - algorytmy działań - graf
Ćwiczenie utrwalające umiejętności wykonywania pisemnego mnożenia liczb naturalnych.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Własności mnożenia i dzielenia liczb naturalnych
3681
2010-11-15
Własności mnożenia i dzielenia liczb naturalnych
Szyfrogram, który ma przypomnieć niektóre prawa działań na liczbach.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb naturalnych - Malowanka
12391
2010-11-15
Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb naturalnych - Malowanka
Malowanka, która ma doskonalić rachunek pamięciowy w zakresie mnożenia i dzielenia liczb naturalnych.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb - rysowanka
6124
2010-11-15
Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb - rysowanka
Uczniowie przez zabawę doskonalą rachunek pamięciowy.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Dzielenie liczb naturalnych – algorytm dzielenia  - opis gry dydaktycznej
4324
2010-11-15
Dzielenie liczb naturalnych – algorytm dzielenia - opis gry dydaktycznej
Karta pracy ucznia służąca przypomnieniu algorytmu dzielenia pisemnego liczb, kształcenie umiejętności pisemnego dzielenia liczb.
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Matematyka
Szukaj poza portalem: