A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

21 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.II.3.4

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Alegoria
Alegoria

Film prezentuje analizę obrazów: „Alegoria natury i pięciu zmysłów” (Carlo Cignani) oraz „Alegoria p...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3790
2013-11-28
Zbrodnia Kaina
Zbrodnia Kaina

Pokaz slajdów przedstawiający biblijną historię Kaina i zbrodni popełnionej przez niego na Ablu....

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4675
2010-11-15
Symbole – zwierzęta i ludzie.
Symbole – zwierzęta i ludzie.

Pokaz slajdów poświęcony wyjaśnieniu symboliki biblijnej, zwłaszcza Apokalipsy świętego Jana. Przeds...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4188
2010-11-15
Kult bogów w Grecji
Kult bogów w Grecji

Pokaz slajdów mówiący o kulcie bogów w Grecji. Przedstawia rozmaite formy kultu religijnego starożyt...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4476
2010-11-15
Ukrzyżowanie - męczeństwo narodu polskiego.
Ukrzyżowanie - męczeństwo narodu polskiego.

Pokaz slajdów wyjaśniający mesjanistyczną symbolikę III części „Dziadów". Przytaczając symbole o cha...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3642
2010-11-15
Francja jako Piłat w koncepcji Adama Mickiewicza
Francja jako Piłat w koncepcji Adama Mickiewicza

Pokaz slajdów wyjaśniający koncepcję Adama Mickiewicza dotyczącą roli, jaką Francja – Piłat odegrała...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3045
2010-11-15
Patrioci i zdrajcy – podział przestrzeni
Patrioci i zdrajcy – podział przestrzeni

Pokaz slajdów na temat podziau przestrzeni w scenach rozgrywających się w salonie warszawskim i na b...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4834
2010-11-15
Pierwowzory negatywnych bohaterów dramatu.
Pierwowzory negatywnych bohaterów dramatu.

Pokaz slajdów poświęcony pierwowzorom negatywnych postaci zdrajców i sprzedawczyków z III części „Dz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4174
2010-11-15
Wizja Sądu Ostatecznego według Hansa Memlinga
Wizja Sądu Ostatecznego według Hansa Memlinga

Pokaz slajdów poświęcony wizji Sądu Ostatecznego przedstawionej w tryptyku Hansa Memlinga. Stanowiąc...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5574
2010-11-15
Katastroficzne wizje w Apokalipsie
Katastroficzne wizje w Apokalipsie

Pokaz slajdów obrazujący fragment Apokalipsy świętego Jana. Tekstowi biblijnemu towarzyszą obrazy pr...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3677
2010-11-15
Obrazowanie kosmiczne w Apokalipsie
Obrazowanie kosmiczne w Apokalipsie

Pokaz slajdów na temat obrazowania kosmicznego w Apokalipsie świętego Jana. Przywołuje najważniejsze...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4170
2010-11-15
Ewangelie Marka i Mateusza
Ewangelie Marka i Mateusza

Pokaz slajdów poświęcony Ewangelii świętego Marka i Ewangelii świętego Mateusza, charakteryzujący ic...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4215
2010-11-15