A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

13 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.2.2

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Kult bogów w Grecji
Kult bogów w Grecji

Pokaz slajdów mówiący o kulcie bogów w Grecji. Przedstawia rozmaite formy kultu religijnego starożyt...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4491
2010-11-15
Ukrzyżowanie - męczeństwo narodu polskiego.
Ukrzyżowanie - męczeństwo narodu polskiego.

Pokaz slajdów wyjaśniający mesjanistyczną symbolikę III części „Dziadów". Przytaczając symbole o cha...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3671
2010-11-15
Podróż po Imperium Rosyjskim
Podróż po Imperium Rosyjskim

Pokaz slajdów poświęcony pięcioletniemu pobytowi Adama Mickiewicza w Rosji. Przedstawia okoliczności...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3074
2010-11-15
Wizja Sądu Ostatecznego według Hansa Memlinga
Wizja Sądu Ostatecznego według Hansa Memlinga

Pokaz slajdów poświęcony wizji Sądu Ostatecznego przedstawionej w tryptyku Hansa Memlinga. Stanowiąc...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5606
2010-11-15
Katastroficzne wizje w Apokalipsie
Katastroficzne wizje w Apokalipsie

Pokaz slajdów obrazujący fragment Apokalipsy świętego Jana. Tekstowi biblijnemu towarzyszą obrazy pr...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3688
2010-11-15
Obrazowanie kosmiczne w Apokalipsie
Obrazowanie kosmiczne w Apokalipsie

Pokaz slajdów na temat obrazowania kosmicznego w Apokalipsie świętego Jana. Przywołuje najważniejsze...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4186
2010-11-15
Liryka miłosna
Liryka miłosna

Pokaz slajdów będący charakterystyką gatunków literackich opiewających miłość: epitalamium, erotyku,...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2892
2010-11-15
Skąd zło?
Skąd zło?

Pokaz slajdów na temat obecności szatana w Biblii i kulturze, uwzględniający problem zarówno pochodz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3100
2010-11-15
Wybrańcy i Bóg
Wybrańcy i Bóg

Pokaz slajdów z wizerunkami bohaterów Starego Testamentu. Przypomina imiona postaci cieszących się p...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
2644
2010-11-15
Biblijny potop
Biblijny potop

Pokaz slajdów dotyczących wielkiego potopu zesłanego przez Boga na ziemię. Jest to przedstawienie lo...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4035
2010-11-15
Nauka a wiara
Nauka a wiara

Pokaz slajdów poświęcony naukowej i religijnej wizji stworzenia świata, wskazujący na ich wzajemne p...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3766
2010-11-15
Biblia w literaturze staropolskiej
Biblia w literaturze staropolskiej

Pokaz slajdów na temat powiązań literatury staropolskiej z Biblią. Wymieniając gatunki i motywy insp...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4846
2010-11-15