A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

22 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej II.I.1.1

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język polski

Jak kocha arystokracja?
Jak kocha arystokracja?

Ekran ukazuje poglądy XIX-wiecznej arystokracji na miłość i małżeństwo, jej negatywny stosunek do pr...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4779
2010-11-15
Niezauważalna apokalipsa – „Piosenka o końcu świata”
Niezauważalna apokalipsa – „Piosenka o końcu świata”

Ekran interaktywny prezentuje treść wiersza Czesława Miłosza „Piosenka o końcu świata” oraz kontekst...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6543
2010-11-15
Sąd Ostateczny
Sąd Ostateczny

Ekran interaktywny prezentuje temat Sądu Ostatecznego i sposób jego funkcjonowania w sztukach plasty...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4095
2010-11-15
Czym jest Apokalipsa?
Czym jest Apokalipsa?

Ekran interaktywny zawiera inforamcje o treści Apokalipsy św. Jana i okolicznościach jej powstania. ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
3180
2010-11-15
Budowa przypowieści
Budowa przypowieści

Ekran interaktywny prezentuje biblijny gatunek przypowieść (parabolę), charakteryzuje jego budowę, u...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6582
2010-11-15
Ewangelie i ich autorzy
Ewangelie i ich autorzy

Ekran interaktywny prezentuje znaczenie terminu ewangelia i osoby twórców poszczególnych ksiąg. Wyja...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4232
2010-11-15
Nauczanie, misja, życie
Nauczanie, misja, życie

Ekran interaktywny prezentuje treść ewangelii – relacji o życiu Chrystusa, ukazuje cuda dokonywane p...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4248
2010-11-15
Biblia jako zbiór wybitnych dzieł literackich
Biblia jako zbiór wybitnych dzieł literackich

Ekran interaktywny prezentuje Biblię jako zbiór wybitnych utworów literackich reprezentujących różne...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
4009
2010-11-15
Arcydzieła biblijnej liryki
Arcydzieła biblijnej liryki

Lekcja interaktywna prezentuje treści biblijnych psalmów „Pieśni nad Pieśniami”, „Hymnu o miłości” o...

Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5390
2010-11-15
Biblijne prawdy
Biblijne prawdy

Ekran prezentuje najważniejsze cechy Boga Stwórcy oraz zagadnienie antropomorfizacji obrazu Boga w K...

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
5340
2010-11-15
Biblia w kulturze europejskiej
Biblia w kulturze europejskiej

Ekran prezentuje zagadnienie kulturotwórczej roli Biblii – ukazuje ją jako dzieło inspirujące sztukę...

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
8364
2010-11-15
Księgi biblijne i gatunki literackie
Księgi biblijne i gatunki literackie

Ekran prezentuje Biblię jako zespół utworów literackich ważnych dla rozwoju literatury światowej. Uk...

Gimnazjum
Język polski
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
6502
2010-11-15