A A A
Zaloguj Zarejestruj
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

9 zasobów

Katalog zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Chemia Punkt podstawy programowej II.15.3

Podstawa programowa do przedmiotu:  Chemia

"Uczniowie poznają chemię poprzez jej zastosowanie, rozwiązywanie problemów i wizualizację" - pakiet edukacyjny

Celem pakietu edukacyjnego jest zestawienie znanych uczniom obserwacji z codziennego życia z pojęcia...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
23167
2013-12-31
Reakcje z udziałem białka jaja
Reakcje z udziałem białka jaja

Film przedstawia wykrywanie i denaturację białek.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
2816
2010-11-15
Usuwanie metali ciężkich ze środowiska
Usuwanie metali ciężkich ze środowiska

Animacja przedstawia szkodliwość związków metali ciężkich dla środowiska naturalnego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
1524
2010-11-15
Rtęć
Rtęć

Animacja przedstawia szkodliwość rtęci dla środowiska naturalnego.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
1695
2010-11-15
Metale ciężkie
Metale ciężkie

Animacja przedstawia szkodliwość metali ciężkich w środowisku naturalnym.

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
1975
2010-11-15
Białka i kwasy nukleinowe
Białka i kwasy nukleinowe

Lekcja nauczycielska omawia zagadnienia dotyczące pierwszo-, drugo-, trzecio- i czwartorzędowej stru...

Gimnazjum
Chemia
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
4036
2010-11-15
Właściwości białek
Właściwości białek

Ekran interaktywny przedstawia właściwości białka jajka kurzego, doświadczenie z udziałem białka jaj...

Gimnazjum
Chemia
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
4400
2010-11-15
Białka i kwasy nukleinowe
Białka i kwasy nukleinowe

Lekcja omawia zagadnienia dotyczące pierwszo-, drugo-, trzecio- i czwartorzędowej struktury białek, ...

Gimnazjum
Chemia
Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
4598
2010-11-15
Właściwości białek
Właściwości białek

Materiał dotyczy omówienia reakcji i procesów charakterystycznych dla białek, jak np.: denaturacja, ...

Szkoły ponadgimnazjalne
Chemia
1954
2010-11-15