ZalogujZarejestruj

2 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Wiedza o społeczeństwie Punkt podstawy programowej I.4.5 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Jakie jest Twoje ID?
27062
2014-09-12
Jakie jest Twoje ID?
Kompletny pakiet edukacyjny promujący wartości europejskie. Projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na ten tem...
Szkoły ponadgimnazjalne
Etyka, Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający), Historia, Wiedza o społeczeństwie
Europejski paszport zawodowy
5063
2010-11-15
Europejski paszport zawodowy
Scenariusz lekcji poświęconej przygotowaniu profesjonalnego życiorysu w oparciu o komponenty europejskiego paszportu zawodowego. Uczniowie wypełniają formularze w trybie on-line i omawiają je, a następnie dokonują oceny zaprezentowanego sposobu przygotowa...
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: